Det Kongelige Bibliotek
Hjem: Om KB: Nyhedsarkiv: Nyhed
 

Verden set på ny

Det Nationale Fotomuseum viser udstillingen: Verden set på ny - Fotografi og malerkunst i Danmark 1840-1900, i perioden 29. august ¿ 26. oktober (Pressemeddelelse)

Det Nationale Fotomuseum viser udstillingen: Verden set på ny - Fotografi og malerkunst i Danmark 1840-1900 i perioden 29. august ¿ 26. oktober.
Det Nationale Fotomuseum åbner den 29. august en udstilling, der fortæller om fotografiets indflydelse på dansk malerkunst i 1800-tallet.
Fotografiet blev opfundet i Frankrig i 1839 og kom til Danmark allerede samme år. I Frankrig fik man hurtigt en passioneret diskussion om, hvorvidt fotografiet kunne betragtes som en selvstændig kunstart på linje med malerkunsten.
Samme diskussion fulgte i Danmark, men tonen var anderledes neddæmpet og besindig. Et var dog den officielle debat, noget andet hvad den enkelte kunstner mente og gjorde hjemme i sit atelier.
Der er ingen tvivl om, at fotografiet fascinerede de danske kunstnere. Fotografiets tilsyneladende nøjagtige gengivelse af virkeligheden stemte overens med de bestræbelser guldalderkunstnerne havde gjort sig i 1800-tallets begyndelse. Stadig var den fotografiske teknik dog så kompliceret, at den afholdt mange fra selv at eksperimentere. Til gengæld kunne man købe fotografier med genremotiver til brug for egne malerier eller fotografier af verdenskunstens mesterværker, som kunne lagre sig i den visuelle hukommelse og måske inspirere til egne maleriske løsninger.
Efterhånden som den fotografiske teknik blev mere enkel, var der flere malere, som selv begyndte at eksperimentere med det nye visuelle medium. Det fik tydeligvis en indflydelse på deres måde at se verden på og dermed også en betydning for modernitetens billeddannelse.
Med afsæt i det tidlige 1800-tals nysgerrighed over for den virkelighedstro gengivelse vil udstillingen gennem tegninger, malerier, fotografier og video projektioner vise eksempler på, hvorledes fotografiet indgik som et centralt element i billeddannelsen ¿ enten som erstatning for den tegnede skitse eller det tegnede forlæg eller som en visuel undersøgelse af, hvordan virkeligheden tog sig ud.
På udstillingen vil der indgå værker af bl.a. C.W. Eckersberg, P. S. Krøyer, J. F. Willumsen og L.A. Ring.
Udstillingen er en del af Golden Days in Copenhagen Festival 2002: Det Moderne Gennembrud.
Interaktiv udstilling:
I udstillingen er der adgang til en interaktiv udstilling, som viser hvorledes fotografiet satte sit præg på malerkunsten i Europa. Her tilbydes udstillingsgæsten således et supplement, der perspektiverer de danske forhold. Den interaktive udstilling er udarbejdet af Camilla Kragelund og Kirstine Askholm, begge studerende ved Moderne Kultur og Kulturformidling, Københavns Universitet.

Torsdag den 26. september kl. 19.00 ved mag.art. Gertrud With. Der er fri adgang for medlemmer af DIAMANTKLUBBEN. Tilmelding på 3848 1180
Foredrag:
Tirsdag den 10. september kl. 20.00 ved mag.art. Gertrud With:
Verden set på ny. Om fotografi og malerkunst.
Tirsdag den 8. oktober kl. 20.00 ved seniorforsker Elisabeth Fabritius: Gennembrudsmalerne og deres brug af fotografi og optik. P.S. Krøyer fotograferede, men brugte Vilhelm Hammershøi et tegneprisme?
Der er fri adgang for medlemmer af DIAMANTKLUBBEN. Tilmelding på 3848 1180.

Udstillingen er arrangeret af Det Nationale Fotomuseum i samarbejde med mag.art. Gertrud With.
Billedkunstner Eva Koch er udstillingens arkitekt.

Katalog:
Der udgives et illustreret katalog med tekster af mag.art. Gertrud With, seniorforsker Elisabeth Fabritius og lektor Hannemarie Ragn Jensen.
Udstillingen er åben ma-lør 10-21. Entré: 30,-
Adressen er: Søren Kierkegaards Plads 1, København

Pressefotos kan tilsendes elektronisk og per post. Yderligere spørgsmål og bestilling af pressefotos kan rettes til Jens Erdman Rasmussen på telefon 33 47 48 24 eller e-mail jer@kb.dk.
WWW: www.kb.dk/fotomuseum


> Nyheder

Kommentar til webmaster@www.kb.dk

Det Kongelige Bibliotek - en del af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek: www.deff.dk

[Hjem] [English]
[REX - online katalog] [ELEKTRA - e-ressourcer] [Faglige websider]
[NetGuide] [Serviceydelser] [Kulturaktiviteter] [Om KB]
KB nyhedsbreve
  
Genvej til:
 
Søg i hele KBs web!
(men IKKE i REX):
 

Søg i bibliotekets katalog: REX
  
Sitemap for www.kb.dk

  © Det Kongelige Bibliotek   Postboks 2149
  1016 København K
  Tlf: (+45) 33 47 47 47
  Fax: (+45) 33 93 22 18
  email: kb@kb.dk
  Åbningstider/Adresser