H.C. Andersens dagbøger Tekst

komme i Orden til Afreisen. Gik til Excellenzen Kästner der
tegnede nok [et] Billed af mig; drak Kaffe med ham; han
fulgte mig til Kolberg, der tegnede [han] ham neden paa
Billedet, medens K lavede paa Busten; meget varmt. Gik til
Jerikau, hvis Kone lovede i Danmark til Collin eller Fru   [5]
Lessøe at give en Tegning til mig. Hjemme var Passet i Orden
og den Skræk ovre; Gud hvor jeg kan plage mig. Meget
varmt. Middag Klokken 6 hos Schwartz med Lehmann og
........ og Kästner, blev der til om Aftenen og læste Eventyr.
Frøken Lewald og Brødrene Gurlitt; da jeg kom hjem   [10]
fandt jeg fra Læssøe Brev om at kjøre med Fru Göthe, Frøken
Cornelius og Jerickau til Cervarofesten imorgen. Vil ikke.

Torsdag 30. Endnu Klokken 8 kom Brev fra Fru Göthe
om at tage med, men jeg vil ikke. Gaaet til Capitoliet, Janus
Buen, Kloakerne, ponte rotte, Marcelli Theatret. Brev til   [15]
Beaulieu i Weimar; fik et Brev fra Paris fra det historiske
Selskab om at levere min Biographie dertil. — Besøgt Lehmann
og seet hans store Arbeide, han har i Værk, Paven
som velsigner de pontinske Sumpe. Røvergruppen i Forgrunden
seer interessant ud; jeg føler dog en Tomhed i Dag   [20]
ved at vide Alle ude at muntre sig; Tiden vil ikke gaae og
jeg har ikke Lyst at bestille noget. Paa Søndag reiser Jerichau
og Kone til Danmark,over Weimar. Lehmann reiser
i November til Paris, der vil jeg træffe ham hos hans Broders.
— Ved Middags Bordet var af Danske i Dag kun Kückler,    [25]
han fortalte om Elise Stampes Sygdom; om H. P. Holst,
der har gjort ækelt Cuur til hende, han den gifte Mand. —
(Det fornøier altid at høre ondt om Een man har et Horn


2) af mig] først skrevet af ham