H.C. Andersens dagbøger Tekst

sin Sal har han afmalet Sundet, Constantinopel, Neapel,
Wenedig, Edingburg & — Jeg har Hovedpine, er ikke ret
istand! været hos Reyer & Schlick og hævet 100 ȋ Banco.
Middag hos den danske Consul Øestereicher, Alt der rigt og
prægtigt; han bad mig om Brev til Collin, da han i Sommer   [5]
kommer til Kjøbenhavn. Trist over Veiret. Følt mig søesyg
og ilde. Ført af Grev Waldstein til Gouverneuren der er
»Erlau[ch]t« Stadion; han har Cirkel Mandagaften. Det
er en venlig ung Mand; her vare mange Herrer og der
blev røget Tobak. Fik i Present af Grev ODonél Droste-Hülshofs   [10]
Gedichte. — Aften hos Fru Göschel, den originale
Kone, jeg læste den grimme Ælling. Hjemme lidt raskere.

Tirsdag 24 Drømt om Storm, sovet uroligt; bedre Veir
opad Dagen[,] taget Plads paa Dampskibet Maria-Dorothea;
spiist Frokost hos Grev........ der er en Descendent af   [15]
Eleonore Uhlfeldt, hendes og Uhlfeldts Portræt hang paa
Væggen; i Ungarn paa Faderens Gods ere mange Manuscripter
hende vedgaaende; han lovede mig gjennem vor
Consul hendes Haandskrift; læst Aviser i tydsk Casino; Vesit
af Guebhardt og siden af Øestereicher, gav ham Brev til   [20]
Collin og Ørsted. — Guds Villie skee, nu seiler jeg! —

Onsdag 25 Nu ere vi i Ancona; før vi forlode Triest igaar
kom Lütterott og sagde mig Levvel! Office[r]er og Mandskab
var fra Dalmatien og talte Italiensk[.] Klokken 4 seilede
vi i smukt Veir; der var egentlig ingen Søe; paa illyrisk   [25]
Side laae Parano; en Ungarer og en Wiener sluttede sig til
mig; vi sad ved Dampskorstenen, Stjernerne blinkede smukt;


15)........ ɔ: Waldstein-Wartemburg 22) 25] først skrevet 24 26) Parano
ɔ: Pirano