H.C. Andersens dagbøger Tekst

Tirsdag 17. Sendt Brev til Eduard, Faderen, Ingeborg,
Augusta, Jette. Givet Carstenskjold min kostbare Brystnaal,
som han skal bringe hjem. Sendt Improvisatoren paa Posten.
Besøg af Walter Göthe der forærede mig et Reiseskrivetøi.
Digteren Vogl var her og bragte mig sine Skrifter. I   [5]
Saphirs Blad staaer at mit Udvortes ikke svarer til mine
yndige Eventyr, men der er noget hjerteligt Barnligt hos mig,
som strax vinder, jeg er en lang slank, »weibisch eleganter
Mann«. — Faaet mine Sager paa Posten. Sendt gjennem
Carstenskjold Optegnelse paa mine Skrifter til Deinhardtstein.    [10]
Gik i Borgtheatret hvor jeg havde frit Spersitz, saae:
der oprichtigste Freund; vi har det paa Dansk, jeg troer det
hedder Speilet, derefter Luftschlösser hvor der var en ypperlig
Dame, der snakke [de] rask om Kunst og Alt, men forkeert,
vi kunne i Danmark faae flere slige Originale. Hilsen   [15]
i Theatret af Schizenni, hjemme en Pakke fra ham til Sønnen
det var min Improvisator. Ikke taget Fru Schmids
Pakke med til Fru Göthe.

Onsdag 18 Mange Drikkepen[g]e maatte jeg ud med, sov
uroligt; var paa Banen 3 Qvarteer til 7, Klokken 8 reiste vi;   [20]
Toget gik i flyvende Flugt forbi Baden jeg tænkte paa Thyberg
der; jeg er temmelig forkjølet. En Dame sad og leiede
hele Tiden med sin Skjødehund; en ung Dame, var vist
Vindenes Datter for hun sad i Træk og jeg maatte taale [det]
den hele Reise, jeg skar Ansigt, den anden med Hunden   [25]
hvidskede til hende om Trækken, men den var hendes og
jeg blev mere og mere med Snue; i Gloknitz kom vi paa


16) Schizenni ɔ: Szechenyi 23) vist] v først skrevet d 27) Gloknitz ɔ:
Gloggnitz 27) kom] foran er overstreget spiiste vi og kom nu paa