H.C. Andersens dagbøger Tekst

kyssedes og skildtes, jeg gav den syge Karl Haanden. I en
Time var jeg igjen i Wien. En lille fransk Dreng i Vognen
spurgte sin Fader om vi endnu var i Østerig. Han er ikke stiv
i sin Geographie sagde Faderen. — Aften i Selskab hos Tichy
hvor jeg læste, Datteren er gift i Kjøbenhavn med Schmidt   [5]
fra Bekkeskov; Seidel foræret mig sine Digte.

Torsdag 12 Brev fra Adler. Vesitter. Middag hos Grev
Louis Szechenyi; han var denne Gang høist elskværdig, Konen
sagde hun ikke havde forstaaet mit Navn ret; hun
sværmede just for mine Skrifter; Eventyrene og Bazaren   [10]
laae paa Bordet; Baumann var med til Bords og den unge
Szechenyi! Broderen, den berømte fra Pest kom til; jeg sagde
ham at Eduard havde oversat hans Bog. Baumann læste
af Bazaren det Stykke om Jernbanen og han bad mig besøge
sig i Pest. — Hjemme skrev jeg Breve. Indført i........   [15]

Fredag 13. Sendt Brev til Kongen og til Jenny Lind. Var
hos Castelli, vi oversatte Pigen med Svovlstikkerne; Vesitter;
fri Plads i Burg Theater hvor jeg saae anden Forestilling af
Mad: Birck-Pfeifers: Marquise de Valette, det er en gaaen
i Kjølevandet efter Scribe, ikke uden Talent. Spurgt Kjelneren    [20]
om Digteren Anastasius Grün var her i Hotellet, han kom
og sagde her ere to Digtere, siger over Kjælneren. Hr
Endrés og Kärsterst ɔ: det var Andersen og Carstensen. Tak,
sagde jeg.

Løverdag 14 Sendt Brev til Ørsted og Fru Balling. Besøgt    [25]
Ernst der spillede for mig, hans Violin klang, som en
Menneskestemme. Middag hos General Løvenstern, Castelli


2) fransk] f først skrevet Ø 15) Indført] foran er overstreget See 15)..... ɔ: Concordia 19) Valette ɔ: Vilette