H.C. Andersens dagbøger Tekst

Muren; naar man siden berører den med Haanden er der
dog et Skin endnu af Svovlstikkerne. Brev fra Frøken Bornsted
der var fornærmet, fordi jeg ikke var kommet til hende
før min Afreise, jeg vidste vel hvad jeg skyldte en Dame; gik
til Dahl og skrev der et Brev til Frifrøkenen. Aften hos Fru von   [5]
Deeken hvor jeg læste og blev beundret; var ganske hæs. —

Mandag den 23. Sendt Brev til Frøkenen Bornstedt og til
Beaulieu i Weimar. Vesitter. Sendt Brev til Adler og bedet
ham sige Kongen om min Orden. Faaet Billet af Intendanten
Lüttichau til Amphitheatret og til hans Loge. Manden behager    [10]
mig ikke, hans Tale om Jenny Lind passer ikke for
hende, han er enten dum eller fornærmet. Spadseret ud af
Porten. Middag hjemme, Fru Serre taget herud for at træffe
mig. Kjørt med Fru Deecken ud til de holstenske Prindsesser,
her var i Huset den lille Frøken Wind fra Beckeskov; jeg   [15]
blev skrækkeligt hyldet, her var Ministeren Falkenstein, han
tiltalte mig meest, han var enig med mig om Arvestorhertugens
Elskværdighed, fortalte hvilken stor Forandring der var
foregaaet med ham i de sidste Aar, siden de to vare paa Universitetet.
— Dronningen og Kongen af Preusen have skrevet   [20]
til Dronningen af Sachsen om mig, jeg bliver rimeligviis tilsagt.
Besøg af Preuser fra Leipzig. I Theatret før jeg tog ud
til Prindsessen; saae det forældede Stykke af Kotzebue: der
arme Poet og første Act af die Reise nach der Hochzeit, der
syntes ganske pudsig;   [25]

Tirsdag 24. Den historiske Musæums Directør Kraukling
skrevet mig til at Musæet stod aabent for mig, sværmet for


2) Brev] foran er overstreget Sendt 10) Amphitheatret] først skrevet Amphiteh
15) Beckeskov ɔ: Bækkeskov