H.C. Andersens dagbøger Tekst

Brockhaus og saa temmelig arangeret mine Sager der. 300
Rdlr for at gjennemlæse de ældre Ting og 3 Louidorer Arket;
Middag hos Brockhaus (Henrik) Aften hos........
med Auerbach, der var Freges og Mendelsohn, han var henrykt
over mine Eventyr og den Maade jeg læste dem paa,   [5]
jeg blev meget gjort af. +

Løverdag 14. Sendt Brev til Arvestorhertugen og til Beaulieu.
Besøg af Lorck, der vil nu give det samme, som Brockhausen.
Middag hos Fru Schletter. Aften et nyt Selskab
indrettet af Mendelsohn, hvor Damer og Herrer kom sammen,    [10]
sang 4 Stemmige Sange og spiiste; jeg kjedede mig noget,
det var, som en Musik Prøve; traf Forfatterinden Fany
Tornow; sad mellem Fru Harkort og Fru Preuser Mendelsohn
meget livlig. I Dag Besøg af Digteren Bødtcher, der
forærede mig sin Agnes Bernaurinn.   [15]

Søndag 15. + Sendt Brev til Eduard; Middag hos Mendelsohn
med Kalivoda og hans Søn; Aften hos Brockhaus,
hvor jeg saae den forrige Ottillie Wagner, der har været i
Huus hos Øehlenschlægers, vi sad sammen og talte om Kjøbenhavn;
jeg læste Sneedronningen; var ikke i Humeur over   [20]
at skulde opgive enten Brockhaus eller Lorck. Fulgt hjem
af den rige Sletter; var i Dag med Hofrath Keilh i Gallerie
hos Speck; slet ophængte Malerier, vi fik Iis at spise. —

Mandag 16. Regn og uhyggelig, skrev til Brockhaus; føler
mig i daarligt Humeur, Længsel efter Weimar; i Dag er   [25]
der Fest og Glæde; tænke de paa mig! Beaulieu og Arvestorhertugen
vel. Besøg af Digteren Bötcher. Middag hos Fru
Harkort med Auerbach, og Kühne; jeg følte mig fremmet


13) Tornow ɔ: Tarnow 14) Bødtcher ɔ: Ad. Böttger