H.C. Andersens dagbøger Tekst

at den kun var 14 Dage gammel. Kom Klokken 3 til Leip[z]ig
og tog ind i Hotel Baviere, utilfreds med Værelserne, ikke
venlige Mennesker. Søgt Mendelsohn, fandt ham ikke; ærgerlig.
Fandt ham i Gevandthaus, han sendte alle Eleverne bort,
vi talte. Hjemme kom Auerbach, bad mig sige Du til ham;   [5]
lidt efter Besøg af Mendelsohn. Jeg drak Porter og gik tidlig
i Seng.

12. Besøgt Lorck, der vilde og ikke vilde være Forlægger
til mine Skrifter; gik til Gade, som boer net og tog venligt
mod mig; han vil gjerne componere Musikken til Nøkken,    [10]
jeg skriver nu efter Texten. Sendt Brev til Jenny Lind og
Madms: Johansen. Billet fra Mendelsohn til Concert i Gewandthaus,
her traf jeg Philipsens Broder, Svane, den forulykkede
Sanger Meyer og min gode Fromman som jeg
sagde Farvel, han reiser imorgen hjem. Ouverturen til Tannhäuser    [15]
mødte Oposition, jeg klappede, thi der laae et heel
Maleri deri. Mendelsohn spillede genialt en Composition af
Bethoven. Jeg havde Hovedpine og tog ikke imod Indbydelse
til en Hr........, hvor Gade, David, Mendelsohn og jeg
blev indbudt; Gade fulgte mig hjem, jeg spiiste og drak Øl,   [20]
det gik mig strax i Hovedet og jeg var ærgerlig derover, da
just Auerbach kom og vilde pluddre med mig, jeg havde
Lyst at være ene og trak mig fra ham; i Eftermiddags var
jeg med ham hos en Fru Harkort, jeg troer Svigermoder til
Kühne, Forfatteren;   [25]

13 Hovedpine. Brev fra Moltke til Glorup[.] Besøgt


1) Leip[z]ig] ms. har Leippig 24) Harkort] først skrevet Hartkort 25) Forfatteren]
først skrevet Digteren 26) Glorup[.] ms. har Glorup, og derefter overstreget
sendt Brev til