H.C. Andersens dagbøger Tekst

lykkelig, (saalangt ud, saa høit han kan see! —«) — Det fraperede
mig, denne Tanke, hos Datteren af Ruslands Keiser. —
Schöll talte meget interessant over de forskjellige Religioner.

Løverdag 31 Jan. En rosende Critik, i der Biene, sendt   [5]
mig fra Reutscher, samt Brev og Contract; Beaulieu fandt
det ikke fordeelagtig nok, vilde vi skulde tale med Wulff i
Jena, i det samme Øieblik kom han; han stemte mine Fordringer
overordenlig og sagde jeg kunde det, foreslog at skrive
til Cotta, der havde udgivet Göthe og Schiller og endelig da   [10]
Svar vilde vare længe, vilde han skrive i sit Navn til Lorck;
det lader at jeg nu faaer noget ud af det. Sendt Brev til Faderen
Collin, Ingeborg, Henrik Stampe, Edgard, og Ørsted.
Middag med Beaulieu hos Cansler Møller ganske ene. Klippet
Billeder for Sønnesønner[ne]; da jeg gik hjem følte jeg   [15]
mig ikke vel. Læst........ for Beaulieu.

Februar

Søndag 1. Brev fra Borgaard. Spadseret til römische Haus;
Solen belyste Dalen henimod Ober-Weimar; gik til Fru
Schwendler der forærede mig et Brev fra Jean Poul; han   [20]
har elsket hende, men hun følte at hun ikke passede for ham,
men havde ham kjær, som en Broder og blev hans Veninde;
hun fortalte at han havde en daarlig Broder, en Snedker (?),
der havde forvoldt ham stor Plage, han var saa fattig da han
skrev sin unsichtbare Loge at han maatte afskrive Kulmbach   [25]


1) saa høit] først skrevet han kan 25) Kulmbach] først skrevet Kl