H.C. Andersens dagbøger Tekst

sige hendes Broder at det havde glædet hende at see een af
hans Venner, bad mig, naar jeg kom til Berlin at besøge
hende, hun vilde da præsentere mig for sin Gemal; som vi
sad, kom en Laquei fra Prindsessen af Preusen og skulde
sige at hendes Kongelige Høihed ikke maatte opholde mig   [5]
forlænge, da jeg skulde til Prindsess[en] af P Klokken 12;
»jeg skal ikke være ubeskeeden!« sagde hun halv vred. Frøken
Block Hofdame. Hos Prindsessen af Preusen var Puckler
Moskou, Prindsen kom, læste 3 Eventyr. Prindsessen høist
elskelig, forærede mig et smukt Album hvori var Slottet: »det   [10]
erindre Dem om den Hjørnestue hvor De har skjænket mig
saa megen Glæde!« hun bad mig naar jeg kom til Berlin eller
nær denne Stad at besøge sig. Gik til Olfers, der sagde
mig Kongens Naade. Sendt Brev til Faderen, Eduard, Jette,
Borgaard, Hartmann, Fru Bournonville. Middag hos Fru   [15]
Zimmermann. Kongen udnævnt mig til Ridder af den
røde Ørn, 3 die Classe, og det er skeet paa Collins Geburtsdag;
stor Glæde. Sendt endnu et Brev til Faderen. — Afsked
hos Sawignys. Aften hos Fru Zimmermann, hvor min Skaal,
der Mährchen König blev udbragt og et Digt af Sturm   [20]
fremsagt.

Onsdag 7. Tog ikke med første Tog; ondt i den ene Testikel;
Besøg af Sturm. Ud i Werden, Guds Willie skee! —
Tak for Alt, Tak! Reist med det andet Tog fra Berlin over
Köthen til Halle; her kom jeg Klokken 6; Froriep havde   [25]
sagt mig at jeg traf i Halle Eilwagen, men ikke tænkt at
jeg havde Overvægt, jeg maatte da med Diligensen, der kun
gik til Naumburg, her kom jeg træt Klokken henimod to,
og zum grünen Schild tog jeg ind.

Torsdag 8. Spadserede hen til Kirken; Kl 1 reist med Diligense;    [30]