H.C. Andersens dagbøger Tekst

havde sagt mig at Stampe var paa Als, skrækkelig kjed af
det; En Baad med Svenske landede i Nyborg, Norske kom i
en Baad fra Sprogø. Blev i Korsør, hvor den unge Tegner
tilbød mig Plads paa Dampskibet »Dragen« naar det gik til
Als. Smuk Solnedgang. Stillet min Seng til op til Vinduet. —   [5]

Tirsdag 20. Extrapost til Espe (2 Rdlr) = venlig Modtagelse.
— Et Skib løb af Stabelen i Skjælskjør. — Skrevet til
Excellensen Moltke paa Glorup. Kjørt ned til Skrænterne
seet Nyborg Spiir, Sprogø & — Amtmand Moltke og Fruen
Thusnelda, han syntes ikke om jeg talte tydsk til Broderdatteren    [10]
som de Alle talte tydsk til; ikke følt mig hyggelig, blev
kjed af at gaae. — Maatte om Aftenen fortælle nogle Eventyr.

Onsdag 21. Spadseret lidt ned mod Stranden. Kjørt efter
Bordet til Basnæs; gjennem Skjælskjør, der var Market,
Solhede, Bøndernes Vadmels Kofter dunstede. En Dreie Indretning    [15]
med Kaner og Heste. — Basnæs er opført fra ny i
disse sidste Aar, seer ud, som et Slot fra Engeland, eller en
gammel B[org,] to Taarne, en smuk Portal, Væ[relserne] malede
pompeianske, hun førte [mig til] Manden. Det nydeligste
Hønsehuus, Væ[relse] for Hønsepigen, som for en Familie    [20]
uden for Bondestanden. Et smukt Huus for Gartneren
i Tyrolerstiil, Voldgrave rundt om, Udsigt til Beltet ud mod
Falster. Her kom i Besøg Fru Oxholm født Krog og Frøken
Oxholm. Kjørt hjem, smuk Solnedgang, men stærk Kulde —

Torsdag 22. Graat Veir. Badet ude i store Belt. Kjørt   [25]
Klokken 12 til Slagelse, fra Bjerrebybanker (?) en stor Udsigt


7) i Skjælskjør] først skrevet ved 10) Thusnelda] foran er påbegyndt et ord, F
el. lign. 18) [] i linjerne 18-20] hul i papiret 19) hun førte] læsningen usikker
26) Bjerrebybanker ɔ: Bjergby Banker