H.C. Andersens dagbøger Tekst

De tør ikke Betle, men Hungeren staaer paa deres Ansigt, de
stille sig uden for et Condittori og stirre med et Blik — et Blik,
ind paa den Fremmede tidt har de et skrevet Blad paa Brystet:
»har ikke spiist i to Dage.« — I mit Qvarteer sees faa
og i det Rige aldeles ingen. — Den stakkels Paria er banlyst    [5]
der. — Poletiet maa være utrolig stort, men hvilket
eensformigt Liv Dag ud og ind kun at have den Strækning
at kunne bevæge sig. — Som Uhrperpendikler frem og tilbage.
— Middag hos Lady Duff Gordon, her var Digterinden
Mistris Norden, der er skildt ved sin Mand, hos hende boer   [10]
Grevinde Dorsay, Datter af Lady Blessington, kort efter Brylluppet
kom hun efter et strafværdigt Forhold mellem sin
Mand og Moder; Dorsay er blevet hos Lady Blessington. Jeg
sagde at der var Taarer i Øinene da hun talte om Jenny Lind
som Søvngjængersken. Nei, det er for galt! raabte Lady   [15]
Gordon! Lady Blessington bliver rørt ved Jenny Linds Dyd!
hun er foragtelig! — (Jenny Lind stødte sig over jeg havde
været der, sagde alle Mænd skulde forlade hende). — Mistris
Norden har ganske havdt samme Idee som jeg til den lille
Havfrue, skrevet halvdelen da min kom ud, hun opgav den.   [20]
Et mageløs deilig Profil. Kjørt hjem i hendes Vogn. Man lovede
mig Thomas Moores og Byrons Haandskrift. Skrevet til
Dickens

Mandag 2 August. Kjørt hen og siddet for Billedhuggeren
min Buste Sjælen liig. Fik et Brev fra Proffessor Meyer med   [25]
Indbydelse at komme til Prinz Albert paa Wigh, fortvivlet


10) Norden ɔ: Norton 18) Mistris] først skrevet La 21) mageløs] først
skrevet
mageløst 21) deilig] efter g er påbegyndt t 25) Sjælen] ms. har Sjæleln
el. lign., først skrevet sjælel el. lign.