H.C. Andersens dagbøger Tekst

og sagde at det var umueligt at faae Billet til iaften; —
jeg gik da i Hay-Market og saa School for Scandal og Jacobite;
Theatret er 3 Etager, lille, Bænkene (2 kun) paa hinanden
i Pit Stalles (5 Schilling), de spille bedre i Kjøbenhavn;
Sendt Brev til Faderen.   [5]

Fredagen den 2 den Juli. Sad hele Formiddagen for Møller;
Skrevet til Mary Howitt. Kjørt med Omnibus ud til Old
Bramton og fundet hen til Jenny Lind; hun vilde ikke tage
mod Hambros Indbydelse. Der laae en Caricatur over hende
paa Bordet, Directeuren der strøede Guld paa Halen af Nattergalen.    [10]
Hun indbød mig til imorgen Middag; kjørt til Wilton-Terrase
traf Grimur Thomsen tog en Vogn, vi kjørte
til Vestminster, besøgte Digter Hjørnet. Kirken har noget
storartet, det skader at der er indrettet en lille Kirke inden i,
men det er for Engelændernes Comfort; det er en stor Nation,    [15]
og maaske, i vor Tid den eneste ret religiøse; der er en
Agtelse for Sæderne, der er Moral; vi tale ikke om Udvæxter
og Afstrømninger, som der er i enhver stor By; der er
en Høflighed hos Alle. Poletiet paa Gaden viser paa den opmærksomste
Maade til rette, i hver Boutik, hvor man tiltaler   [20]
gives paa det venligste Svar. — Der er Ærlighed hos dette
Folk, man føler sig hyggelig. — Og hvad er den Tale om den
evige graa Luft, Steenkulsdampen, ja den sidste findes vistnok
betydelig i enkelte Qvarterer, men den meest udstrakte
Deel er ikke mere generet heraf, end Paris, jeg har set flere   [25]
klare Solskins Dage og stjerneklare Aftener. — Gik fra Vestminster
til Broen, der har givet sig, saae det Liv med Dampskibe,


2) for] foran er overstreget o 10) Guld] først skrevet Salt 19) Høflighed]
derefter er overstreget et komma