H.C. Andersens dagbøger Tekst

Dele. Excellensen mine tydske Skrifter, han kyssede mig for
det. Skrevet fra Nyborg til Hans om at see efter Papirene. Sovet,
Sendt Brev til Hertugen af Weimar. I Seng Klokken 9½ —

Løverdag 15.

Vaagnet i smukt Solskin, gaaet til Skoven der var udsprungen;    [5]
hvide Anemoner, Smørblomster der er vel ingen Variation
i Bøgens grønne, men Friskheden, det Rene, de mørke
Grene og Slagskyggerne gjøre en Afvexling. Kukkeren sang.
Storken saae jeg igaar staae i Reden med udbredte Vinger.

Søndag 16 — Hver Dag reenskrevet paa Ahasverus. I Dag   [10]
til Middag, Doctoren og Brolund og Bjerring; Krogs fra
Odense & — om Aftenen læst; Brev fra Faderen Collin med
Vexel fra Lork paa 500 preusiske Thaler. Skylregn.

Mandag 17 Regnveir og koldt. Skrevet til Faderen Collin
med Vexel, og til Theodor.   [15]

Tirsdag 18 — kjørt op til Winters og drukket Thee der
om Aftenen. Hele Dagen var jeg nerveus og kunde ikke gaae
meget. Frøken Raben i Svendborg

Onsdag 19. Regn og Blæst. Ild i Kakkelovnen. — Løbet
lidt ad Landeveien i det slette Veir. Besøg af Otto Moltkes   [20]
Søn fra Odense, som er i Abrahamsens Sted. Endt Gjennem
Rettelsen af Ahasverus, læser den nu igjen.

Torsdag 20. Arbeidet paa Ahasverus. Spadseret lidt i Solskin,


4) Løverdag] først skrevet Fredag 10) Søndag] først skrevet Løverdag
13) Vexel] først skrevet Creditiv 15) Theodor.] derefter er på ny linie overstreget
Tirsdag den 18de. Fra Odense kom Otto Moltkes Søn der er kommet i
Abrahamsens Sted; General Lewetzau var med. — (Overstregningen er sket i to
omgange: Først er
Tirsdag den 18de slettet, og Fra Odense..... er ført op efter
Theodor, derpå er hele passagen overstreget. 16) Tirsdag 18] først skrevet Onsdag
19 19) 19] først skrevet 20 22) Rettelsen] først skrevet Rettelelsen