H.C. Andersens dagbøger Tekst

paa sin Datter; der havde været Elskerinden. — De [d]rak
Øl og Liqeur) Da jeg steeg ud af Vognen stod Præben Bille-Brahe
for mig der er her i Pension. — Spiiste godt til Middag
og sov tidlig. — Søen nedenfor meget blaae, det blæser stærkt
og der gaae korte spidse Bølger.   [5]

Mandag 27. Der var intet Brev til mig paa Posten sagde
Garconen; jeg blev lynende gal, gik selv der hen og saa var
der fra Faderen Collin med Creditiv, men ikke Tilladelse til
at bære Ordenen, ingen ny, som jeg dog egentlig ventede;
uhyre heftig; mine to Breve fra Vernet ere vist gaaet galt;   [10]
ærgerlig! skrevet til Eduard, en lille Sæddel deri til Faderen;
skrevet til Fru Cazalis, spadseret med Bille-Brahe i Botaniskhave.
Bygkornet paa Øiet generer meget. Stormende Veir og
kold Vind. — Bille-Brahe spiist ved Tabel dhotte med mig;
senere mødte jeg ham paa Gaden med Prindsen af Altenburg,    [15]
jeg talte til ham: »Det er Prindsen!« sagde han forskrækket,
som det var Porcelain han gik med; jeg skal ikke
røre tænkte jeg og gik. Spadserede over til Roseaus Ø, hans
Monument staaer der, opreist 1834, herfra saae jeg det
sneebedækte Montblank. Store Bølger gik; spiiste Iis og spadserede    [20]
lidt om.

Tirsdag 28 Klokken 8 imorges med Dampskibet Hèlvetien
fra Geneve til Vevay, Søen gik temmelig stærk, det blæste
koldt, jeg sad med Kappe. Kom til Vevay hvor der just
var Marked (foire), gik hen og kjøbte Traad og en Kam.   [25]
Boer i Hotel les trois Couronnes og har en mageløs deilig
Udsigt udover Søen, der gaaer næsten under Vinduerne, der
er kun en lille Blomsterhave imellem. — Solnedgangen prægtig;


1) [d]rak] ms. har trak 13) generer] g først skrevet s