H.C. Andersens dagbøger Tekst

1841.

Fredagen den 1 ste Januar. Da jeg vaagnede stod mit Uhr
endnu paa 12, men da jeg rørte det gik det igjen. Jeg vandrede
til det sextinske Capel, hvor Paven læste Evangeliet, Castraterne
sang. I den ophøiede Stol, sad Dronning Maria af    [5]
Spanien, hun ligner Fru Hartmann; ved Siden af, kun skildt
ved en tynd silke Væg, sad Don Miguel med et blegt, lidenskabelig
Ansigt, fælt Udtryk i Øinene, han saae paa mig
med Falkeblik. Gik i Peterskirken og bad under Kublen:
Gud, giv mig et udødeligt Digter-Navn, giv mig Sundhed    [10]
og giv mig din Fred. Saae igjen Don Miguel i Buegangen,
med Conrad Rothe. Bragte Brev til Fru Lessøe, og Borggaard
paa Posthuset. Besøgt Poulsens og Rørbys. Nu hjemme, er
der Musik i Huset ligeover for, de spille Tarantellen. Om Aftenen
hjemme læst i Odyseen.    [15]

Løverdag den 2 Januar. Ved Ponte rotto, Vesta Tempelet
og Cola di Rienzi Huus (Morgen-Vandring paa monte pincio).
I Jesuiter-Kirken. I Getto. Besøgt Reinek. Spadseret ud
af porta pia og seet paa Bjergene, siden, ved Solnedgang
igjen min Aftentour paa monte pincio. Hjemme Æbler, Kastanier    [20]
og sød Viin. Læst Reinecks »Lieder und Bilder«;
Tittelen er: Lieder eines Malers mit Randzeichnungen seiner
Freunde. Düsseldorf 1838.

Søndag den 3 Januar. Min Hovedpine er tiltaget voldsomt.


2) Fredagen] F først skrevet D