H.C. Andersens dagbøger Tekst

og Donau ɔ: die Donau en Flod Nymphe bestemt til at reises
ved Main-Donau Canal. De enkelte Figurer af Kunstnere,
der ere opreiste i Pinakotheket. Nogle Gravmonumenter.
Kongen af Bayeren som Prinds og Konge i Statuer. Fik Brev
og Indbydelse fra Fru Stiegier; Indbydelse fra den norske    [5]
Løvenskjold. Lacchners Buste. En morsom Historie er Eremitten
af Hauting, General og Baron, en Sonderling der eier
Hauting og Godser i Rhinprovindsen, har sagt i Avisen at
han er 70 men han er i Kraft 25, vil have Kone paa under
20, hun skal altid gaae i Fløiel og Silke og have 30 000 Gylden    [10]
strax, som hans Kone. Mohrs Pige kom tilfældig til ham
med en Regning fra Faderen, hun synes nu han er ret kjøn!
— nu bliver nok Partiet til Julen.

Tirsdag 1 December. Passet viseret hos den pavelige og
hos sardiniske. Afskeds Vesitter hos Storcks, Mohrs, Stielers.    [15]
Med Deyk hos Lacchner der havde faaet at høre jeg var i
München og nu ønskede at gjøre mit Bekjendskab, han talte
med Interesse om Weyse. Hos Intendanten og Cornelius.
Regnen skyllede ned den hele Dag. — I Theatret see[t] »Das
Kasernen Zimmer« og det gamle Syngestykke: Der Dorfbarbier;    [20]
sagde der Farvel til Mad Wespermann. Nikkede
venligt til Thalberg og tog i Kneipen venlig Afsked fra alle
Tydskerne.

Onsdag den 2 December. Farvel til Blunck og Marstrand,
som begge lovede mig med Holst Tegninger til min Stambog.    [25]
Saae hos Blunck hans Menneske Aldere, der ved et Kors
dele i fire Malerier, det Hele er sindrigt. Var hos Cornelius,


8) Hautingɔ: Hautingsheim 9) men han] derefter er overstreget kan g) er
i] er først skrevet k 16) Deyk ɔ: Dyck 20) Zimmer] Z først skrevet S