H.C. Andersens dagbøger Tekst

Retsch Radering og fortalte Englen og nogle Smaavers, blev
igjen udtrykkelig indbudt til Augustenborg. Middag ved
Taffelet, Aften hos Kongen og Dronningen.

Mandag 2 Sept: Mageløst Sommerveir; skrevet til Faderen,
Jette Collin og Henrik; kjørte ud og tog et Bad, det var    [5]
uendeligt velgjørende og salt, Vandet strømmede mig ud af
Øinene; — Var ved Taffelet, sad ved Siden af Christiani;
kjørt ud med Kongen og Dronningen; fik et Digt af Christiani;
om Aftenen fortalt Olelukøie og Engelen. — En lykkelig
Dag, Gud, jeg takker dig.    [10]

Tirsdag 3 Sept: Morgen Vesit hos Christiani, der vil have
at Kongen skal gjøre noget for mig, at Alle vente det. —
Læst Kl 12 for Dronning[en] sidste Act af »Lykkens Blomst«,
vi talte om Aandesyner. — Vesitter. Middag ved Kongens
Taffel, hver Dag er jeg der; om Aftenen igjen der; improviseret    [15]
et Digt i Dronningens Navn, og ligesaa til Hr Peter
der kastede Runer. — I Aften stod Maanen op saa omhyllet
med Taage og Skyer, saa rød, saa Uveirsagtigt, Fyret øinedes
neden for; Bølgerne sloge høit mod Land og Vandet
sprøitede som Champagne, som sprudlende Haier, Kongen talte    [20]
til mig om hvor smukt det havde seet ud ved Taffelet just. —

Onsdag 4 Sep. Besøgt Hofdamerne, fik hos Frøken Krog
Biernatzki, Schriften; spadseret med Landfogeden og hørt om
Halligerne, hvert Huus er bygget paa et Verft, paa Oland
er Køer, paa de andre Faaer. Vandet rundt om har ingen    [25]
Fisk, det er smudsigt guult; Vandet kan sprøite op mod
Vinduerne, de sidde roligt inde og spinde; der tales frisisk,
beslægtet med engelsk. — Sengen er som et Skab og indvendig


9) Olelukøie] først skrevet Olelykøie 13) Læst] foran er overstreget Middag v