H.C. Andersens dagbøger Tekst

Fredag 28. Musæum. Brev til Faderen og Jonna, Brev fra
Faderen; et Stykke er indleveret om Ewald, lidt ærgerlig! —
Til Taffel hos Storhertugen paa Belvedere; Storhertuginden
underholdt sig med mig om Hamlet. Ved Bordet havde
jeg Hofdamen Egloffstein til Bords, en stor Tilbederinde af    [5]
mig. Fyrstinde Wolkonsky en Veninde af Keiserinden af
Rusland, underholdt sig længe med mig paa Fransk, jeg
svedte Tran. Storhertuginden fik min Bog Nur ein Geiger i
Saffian; (det var et dyrt Stykke). — Den gamle Hofdame
Frøken . . . . . . . . mine Eventyr. — Storhertuginden fortalte    [10]
mig hvor kjær jeg var hendes Søn bad mig komme igjen til
Weimar; Storhertugen ogsaa. Nu kjørte vi til Ettersburg;
hvor de har en Journal, hvortil leveres Bidrag og imellem
oplæses; Fru Gross Amalie Winter læste en Liebesgeschichte
Arvehertugen en Novelle, rimeligviis af ham selv; jeg følte    [15]
mig syg og var ved at kaste op, det var en Qval og det fik
aldrig Ende; jeg læste Prindsessen paa Ærten, Kejserens
nye Klæder og Idas Blomster men var ganske syg. Arvehertugen
vilde at jeg skulde blive i Weimar længer; trykkede
længe og fast min Haand, sagde han var min Ven og at han    [20]
haabede engang i Fremtiden at kunde vise det! hans Gemalinde
bad mig ogsaa komme igjen til Weimar og ikke
glemme dem; ligesaa den unge Grevinde . . . . . . . . . Jeg var
ordenlig blød om Hjertet. Fik en Green af Lindetræet og
rullede Hjem. — Den [gamle] Hovmesterinde Gräfinn von    [25]


1) 28] først skrevet 27 10) . . . . . . . . ɔ: von Fritsch 10) Storhertuginden]
foran er overstreget Kjør 14) Liebesgeschichte] derefter er overstreget Frohrieb
Müll 15) ham] først skrevet sig 17) Kejserens] K først skrevet D 19) at]
a først skrevet D 25) Hovmesterinde] derefter er overstreget Gräfinn von Reder
Redern, den unge Fürstinn