H.C. Andersens dagbøger Tekst

hvor for 50 Aar siden den sidste Ulv var fældet. Hede-Egnen
er her meget opdyrket. Kom forbi to Vandmøller; Excellensen
fortalte om Frederik den IV Kjærlighed til en Nonne i Pisa,
et Digt hun havde skrevet til ham og opmuntret ham til Dyd
og Udholdenhed. Almuen troer endnu at det er blevet koldt    [5]
i Florents siden Kongen af Danmark var der, havde Hertugen
af Toskana leende fortalt Rantzau. Kjællinghusen
ligger smukt, med en stor grøn Eng og den bugtede Stör; en
skovgroet høide fører langs Byen; herfra kan man see Jernbanen.
Vi vare hos Grev Carl. Kjørt hjem i Aftenstunden.    [10]

Torsdag 6 Juni. Fuldendt Thorwaldsens Biographie og om
Aftenen læst den høit. En fuldkommen varm Sommerdag;
skrevet paa Breve til Eduard og Jonna. — Om Aftenen Mavepine.
Besøg af Moltkes, han er en Søn af Moltke paa Espe.

Fredag 7 Juni. Det blæser igjen lidt kjøligt. Sendt Brev til    [15]
Jonna og Eduard; fortalt om Aftenen om mit Ophold i Constantinopel,
lovet, da Holstens fra Langensøe komme, at blive
her til Tirsdag.

Løverdag 8. Endt Reenskrivningen af Thorwaldsens Biographie;
begyndt Novellen om Svalerne, været ovre paa Bibliotheket.    [20]
I en ny Bog »Poeten der Jetztzeit« von Scheer
1844 staae som Repræsentant for dansk Litteratur Hauch og
Andersen. — Om Aftenen kjørt med Excellensen ind til Itzehoe
at hilse paa Holsteins der ere indtrufne. Lovet at blive til
Torsdag Venus skinnet smukt.    [25]

Søndag 9. Smukt Veir. Middag med Holsteins hos Justitsraad
Eckhoffs i Itzehoe, kjørt til Freudenthal, hvor der skulde


11) 6] først skrevet 5 15) 7] først skrevet 6 19) 8] først skrevet 7 24) Holsteins
ɔ: Holstens 26) 9] først skrevet 8