H.C. Andersens dagbøger Tekst

mellem det og Kirken var en Plads med gamle Træer, vaade,
som i Sorø, her samles Studenterne og synge om Aftenen. Vi
spiiste paa Gjæstgivergaarden sammen med Grev Bark, jeg
fulgte hjem med ham, han boede høist elegant, jeg saae hans
Skizzer, han maler og synes at have Talent. Han eiede mange    [5]
interessante Skizzer af berømte Malere, mange Haandskrifter,
han bad om min, og jeg skrev af Mulatten: »Der er Mennesker
vi leve sammen med«. Besøgte derpaa Student Strandberg
han boede op af en snever Trappe; strax ved min Indtrædelse
i Hotellet traf jeg ham og Roseén. Hos Boghandler    [10]
Glerup tegnede jeg mig paa Nicanders Værker. Klokken 3
kjørte vi, i taaleligt Veir fra Lund til Hyby. Begyndt paa
Brev til Ingeborg og til Jette Hanck. Spadserede omkring;
Wrangel vilde have mig op paa en høi Banke hvorfra Kjøbenhavn
sees, men i den kolde Vind følte jeg mig angrebet,    [15]
som jeg kan være det og vi lode være. Om Aftenen kom en
drukken Mand ind i Stuen og blev kastet ud. —

28. Juni. Altid daarligt Veir. Efter Bordet kjørte vi til
Grev Tott paa Skabersjö; rundt om Gaarden ere Voldgrave,
Haven i fransk Smag med beskaarne Hække, meget stor og    [20]
udstrakt, Greven førte om; i Værelserne vare mange gamle
Portrætter af den Tottske Slægt de fleste i Uniform. Fru
Tott en født Barnekov en lille venlig tyk Frue, en XGuvernante
med Kappen klinet til Hoved[et], mange Brødre Tott
hvoraf en var »toki« ɔ: taasset. Informatoren Magister Tolin    [25]
syntes en meget bildet Mand af Læsning, han, som de Fleste


8) Besøgte] foran er overstreget Klokken 3 an 10) Hos] H først skrevet B
21) gamle] tilføjet over linien 23) en født Barnekov] tilføjet over linien 25) Magister]
tilføjet over linien