H.C. Andersens dagbøger Tekst

har gjort det vaadt og det nye, kostbare Stykke er
fordærvet, ilde Humeur herover. Sandselig.

Søndag 4 Juni. Solskin; endnu i ilde Humeur over mit
Tørklæde. Det er Pindsedag! — Efter Bordet kjørte vi med 4
Heste ud til »Amoenienhöhe« hvor vi drak Thee, der var
en Deel Mennesker derude! traf Jenssen og Sehested. Sandselig.    [5]

Mandag 5 Juni, smukt Veir; kjørt til . . . . . . . . gjennem
Skov og over Hede, forfeilet Veien, kom til Plantagen og Bygningen
der indvendig var indrettet som et Telt, Lyset kom
ind af store Glasruder i Porten. I Dilen var Skorsten. Spadseret    [10]
til et Tingsted i Skoven, Folk kom fra Kirke, Pigerne med
Mandshatte med store Sløifer. Talt Dansk med Frøken Brinkman.
Sandselig! Læst Geibels Gedichte. Idag Sommer her.

Tirsdag 6 Juni. Faaet humoristisk Blatt fra Oldenburg
hvori jeg stod omtalt. Sendt Brev til Reitzel og Faderen Collin.    [15]
Middag inde i Itzehoe hos Grev Carl Rantzau. Brev fra
Caroline Christiani.

Onsdag 7 Juni. Smukt Veir. Ondt i den ene Testikkel;
skrevet paa Ahasverus. Fremmede her til Middag.

Torsdag 8. Grev Rantzau fra Plöen reist; Sendt Brev til    [20]
Grevinde Holck og til Lenz. Til Middag Amtmand Krog
fra Itzehoe og Dr Toulou fra Kiel med Flere. Skrevet paa
Ahasverus.

Fredag 9. Regn og Solskin. Besøg her af Ahlefeldt. Spadseret.    [25]

Løverdag 10. Efter Regnen gik jeg i Haven, mellem Rødtjørn,
Hvidtjørn, hængende Birke og Graner. Vandet dryppede


13) Læst] foran er overstreget Lær 22) Toulou ɔ: Thaulow