H.C. Andersens dagbøger Tekst

Tirsdag 30. Besøgt Lenz der var meget elskværdig; ude
hos Hudtevalkers og hos Speckter. Middag her hjemme;
Brev fra Faderen Collin. — Brev til Rantz[au]

Onsdag 31. Kjørt med Kammerherre Bille ud til Donners,
seet Bissens Ceres, der er en sand Antik; Thorvaldsens Grazier!    [5]
Haven saare smuk. Til Middag hos Senator Jenisch hvor
Alt var rigt og godt. Graat Veir, deilige Blomster i Drivhuset.

Juni.

Torsdag 1 Juni. Skylregn. Middag hos Stamanns. Aftenen    [10]
hos Speckters, han gjør Billeder til mine Eventyr. Siddet for
Bendixen til Dagereotyp.

Fredag 2 Juni Brev til Buntzen og Ahlefeldt. Dagereotyperet
og lovet Bendixen mine tydske Værker. — Klokken 2
kjørt med Grev Holck ned paa Skibsbroen og seilet da med    [15]
Stören; vi fik en skyllende Byge. Archetichten Rödchen stod
med en Bouket Blomster til mig! Floden Stör kjedelig! Kl
9 vare vi ved Itzehoe hvor en Vogn med fire Heste og to
Tjenere bag paa ventede; jeg foer afsted forbi de gabende
Folk, og gjennem den duftende Skov. Paa Breitenburg var    [20]
en Fætter af Greven i Besøg, samt Fru von Schilden.

Løverdag 3 Juni. Spadseret i det yppige Marskland. Skylregn.
Sendt Brev til Fru von Eisendecher og Kammerherre
Vedderkop; mit smukke Silke Shavel skulde stryges, Vadskekonen


4) Kjørt] K først skrevet V 11) Siddet] først skrevet Sidder 13) Dagereotyperet]
foran er overstreget Grev Ho