H.C. Andersens dagbøger Tekst

seet Madam Girardins nye kjedelige Stykke Judith, Decorationerne
smukke, Rachel ikke saa kjøn, som ellers men spillede
eiendommelig, bag efter gi[k] Le jeu d'amour &
d'hasard hvori plessy var nydelig qoquet, gik da første Act
var ude; hjemme skrevet Brev til Drevsen.    [5]

Onsdag 3 Mai. Hos Buntzen vi gik at kjøbe mere Musik
for 35 Frank. Gik til de forskjellige Gesanter med mit Pas, stærk
Hede, det blev skylregn; Koss rakkede ned paa Lamartine,
som Politiker. Middag hos Koss hvor jeg ret havde Øvelse
i Fransk, jeg førte ene hele Conversationen, Fru Koss sagde    [10]
Bravo naar jeg skjændtes med Koss der rev ned paa Lamartine
og V. Hugo. Det Fæ til Koss, som kjender Scribe og
ikke kunde gjøre mig bekjendt med ham, havde jeg vidst
Skribe kom der i Huset jeg havde sagt det Fru Koss og alt
havde været bragt i Orden; Ahlefeldt roste paa hjemveien    [15]
min Maade at bevæge mig paa i Sproget; hjemme fandt
jeg Brev fra Bournonville og Fru Drevsen, de vare saa elskelige,
jeg kjøbte Champagne og knallede Skaaler.

Torsdag 4 Mai. Løbet om med mit Pas; været ude at sige
Levvel og kjøbe ind; hos Delong, Madam Reybauld; skrevet    [20]
Breve, skrækkelig udaset. Hjemme om Aftenen og drukket
Viin og spiist Kager.

Fredag 5 Mai. Kjøbt Nellike Frø, løbet om Pas, kjøbt
Kobbere. Besøgt Heine der var kjærlig og fortrolig, i Kammeret
hang Roberts Stykke med Bøflerne og Fiskeren, Lurelej,    [25]
en Improvisator, hans og Madam Georgs Sands Portræt,
Konens i Oliefarve, et rundt, ægte tydsk Ansigt, lystige
Børn legede i Sideværelset tittede ind til os, kom og gav


3) gi[k] ms. har gil