H.C. Andersens dagbøger Tekst

Brev til Fru Eisendecker; sendt Brev til Saaby og Hoskjær,
til Jette Hanck med Sæddel til Fru Læssøe og Jette Wulff.
Koldt Veir; læst i Berlings Tidende om Heibergs Afhandling
om vore Lyriker, jeg nævnedes ikke; seet at Agnete var bestemt
til Opførelse som i Torsdag, jeg følte mig ved begge    [5]
Dele afficeret, Schjern, som jeg traf ved Bordet, var dette
vaklende Siv, som kun holdes ved Tanken om sin Betydning;
drev hen i store Opera og saa Le Freyschutz; det maa være
underligt for Franskmænd at høre hjemme hos os deres
Operaer forvandle[s] fra Recitativ til Tale, underligt er for    [10]
os, det omvendte; man havde i Recitativerne benyttet Musik
Stumper rundt om fra Freischütz, saa at det havde den
veberske collorit; Ulvesvælget var en smuk Decoration, men
den vilde Jagt syntes Franskmændene ikke at have forstaaet,
det var formeligt Vildmænd, som løb høit paa Bjerge oppe    [15]
i Luften; til Slutningen, staaer en Beenrad med Fakkel for
Max og Casper, deres egne Skikkelser oven over! — (Familien
Coburg var i Theatret), jeg følte mig meget træt, men blev
dog og saae Gizelle næsten ud, hvorved jeg forsonede mig
mere med første Act; Dandserinden Grizi er Søster til Sangerinden    [20]
hører jeg. Klokken var over 12 da jeg kom hjem.

Tirsdag 25. Graat og koldt. Meget melankolsk og Livskjed!
— sendt Brev til Fru Eisendecker. Kjørt Klokken 1 med
Gatty ud til Billedhuggeren David, en jevn, ligefrem Mand,
som en dansk Bonde, i blaa Bluse og Grækerhue, vi kom    [25]
gjennem en smuk Have til hans Attelier; han arbeidede paa
V. Hugos Buste; vi saae her Portrætter af næsten alle for


13) Ulvesvælget] først skrevet men 21) Klokken] K først skrevet D 27) næsten]
tilføjet over linien