H.C. Andersens dagbøger Tekst

Tydskland, nævnde Eichendorf, Uhland, Grün; jeg fortalte
ham o[m] Halms Ørkenens Søn; om vor nyeste Litteratur;
han havde kun faaet min Improvisator og den var
plastisk; »Sie sind ein wahre Dichter!« sagde han. Han beklagede
hvor meget han var blevet misforstaaet, hvor slet han    [5]
var anseet for sin Bog over Börne, han fandt den ikke saa
ondt skrevet. Han spurgte mig om Hauch, og om Frederika
Bremer; han havde tænkt paa mig da han skrev sin Jøde fra
Bacharack, den var i min Maneer; han sagde at Kruses
Oversættelse af Improvisatoren var slet, at Kruse var død i    [10]
største Elendighed her i et Hospital, han var tilsidst saa kjed
af alt tilføiede han, at han ikke engang havde Drift for
Mandfolk. Han bad mig tidt besøge sig, var høist nydelig.
Travet ud til Theodor. — Om Aftenen i Opera Comic hvor
jeg saa Les Diamants de la couronne, som meget kjedede mig,    [15]
interessantere var Gretrys »Richard coeur du Leon«, dog
saae jeg af Træthed kun to Acter; jeg var oppe i tredie
Etage, det vil sige 2 det Galleri; i Loftet sees Paescello, Paër,
Gretry og Boyeldieu, i Foyeen, d'Allerac, Mehul, Boyeldieu
og een som Navnet manglede ved. Hjemme gal i Hovedet    [20]
fordi Garcon ei havde kjøbt Conjak, løb selv ud at kjøbe
den, fandt Brev fra Saaby. —

Mandag 27, Ikke vel, gik ud til Theodor, morede mig
hos Kriger, (skrev italienske Notitser for Theodor.) Hjemme
fandt jeg Brev fra Gatty der vilde føre mig til musikalske    [25]
Notabiliteter; læst i Avisen at Admiral Wulff er død; koldt
Veir; Reiselyst; Utilfredshed med Hjemmet, ingen Breve


2) o[m] ms. har og 18) Paescello ɔ: Paesiello 19) d'Allerac ɔ: d'Alayrac