H.C. Andersens dagbøger Tekst

indviteret ham til Stokholm, han vilde derhen og da besøge
Kjøbenhavn og Petersburg; han tilbød sig imorgen at føre
mig 8½, op paa Theater français og præsentere mig for
Rachel, han forærede mig derpaa en Billet for to Personer i
1 ste Galleri i Theater Varietee hvor de gav Les petits Mysteries    [5]
de Paris; (heri er Scenen god hvor Patrouillen gaaer
forbi og Manden siger, min stakkels Kone hun kjeder sig,
han seer op og tæt ved hendes Skygge paa Gardinet sees
Skyggen af en Herre, som kysser hende. Indgangen til Pasage
del Opera meget troe, jeg mener et lignende originalt danskt    [10]
Stykke kunde skrives.) Le Mariage au Tambour, fra Revulutionens
Tid, den unge Pige sang ret smukt, moersomt er det
sidste Indfald med den ulykkelige Elsker, han siger: »jeg vil
altid leve ugift ligesom min Fader!« tilsidst La nuit du Mardi
gras, et Karnevals Spøg; jeg tog Theodor med mig, vi sad    [15]
midt for Scenen, tæt ved os var en Dame, Alle betragtede
hende, hun var bestemt Skribentinde eller Sangerinde.
Alexander Dumas talte om Thorvaldsen, som han havde besøgt
i Rom, gav mig Kort til Vernet talte om Lizts og Thalberg,
den sidste satte han høiest. —    [20]

Tirsdag 21, hos Martin, som jeg traf i Doganen i rue
Samson, han var meget glad ved at see mig og indbød mig
en Middag hjem; paa Placaten læste jeg at det var imorgen
og ikke i Aften Rachel spillede, løb derfor ud til Theodor,
fik et fransk Brev skrevet til Dumas og kan saaledes nu høre    [25]
Nissen i Norma, træt er jeg men frisk, Gud skee Lov! talte


2) Kjøbenhavn] K først skrevet D 6) de Paris] de først skrevet du 6) er]
e først skrevet v 8) Skygge] først skrevet Skykke 9) som] først skrevet sos
23) var] først skrevet ik