H.C. Andersens dagbøger Tekst

Kort ind til ham; skrevet Breve i Dag til Rantzau, Grevinde
Holck og Frits Moltke, meget oeconomisk; sidder nu hjemme,
træt, med Conjak og et stegt Æble, misfornøiet med Ahasverus.

Tirsdag 14. Syg, gik dog ud til Marmie[r] rue Odeon, han    [5]
boer paa 4 de tog venlig mod mig, førte mig hen i Bureau for
revue des deux mondes hvor jeg præsenterede for V. Mars
og en anden, der er Redacteur for revue de Paris. M laante
mig den franske Ahasverus; lovede mig Brev til V. Hugo og
Lamartine. Sendt Brev hjem til Holcks, Rantzau og Frits    [10]
Moltke, følte mig saa syg at jeg neppe kunde vinde hen til
Legation[en], var flere Gange bestemt paa at lade være,
men gik; Regnveir hele Dagen, kjøbte et Halsbind til 5
Frank og et Tørklæde til 13 Frank; Penge-Frygt. Var i italiensk
Opera og saae La Gaza ladra; Publicum i første Rang    [15]
i den allerhøieste Pynt; man sidder selv i Parteret paa Fløiels
Bænke og i Galleriet paa Fløiels Taboretter; Chariatider bære
Logerne. Decorationerne i anden Act, Raadhuussalen og
Byens Torv særdeles smukke, et Bagtæppe vilde ei gaae op.
La-Blaze sang ypperligt Podesta og Viardo-Garzia var udmærket;    [20]
en Duet med Sangerinden Brambilla gik smukt.
Følte mig raskere; gik i en Caffe og drak Punsch Klokken
11½ — Sandselig + .

Onsdag 15. Føler mig bedre; kjørte i Omnibus ud til Place
royale for at besøge Victor Hugo, hvem Marmier havde givet    [25]
mig Brev til, det var for tidligt og jeg gik hen paa Place de la
Bastille, den murede colosale Elephant staaer som et forstenet
Spøgelse fra hine Skrækkens Nætter, Bastillen var til; en


20) La-Blaze ɔ: Lablache