H.C. Andersens dagbøger Tekst

Gang i Aar, Lærkerne synge; Solen skinnede smukt paa
den grønne Eng. Om Aftenen ængstede Doctor Clausen os
med at Kopperne graserede rundt om; Greven vilde at vi
alle skulde revaccineres; jeg stoler paa at det ei er 7 Aar
siden jeg blev det. —    [5]

Løverdag 11 te ; ængestelige Drømme; spadserede og gav to
smaa Piger en Skilling, som de vare ret lykkelige over; gik
til Granskoven, følte mig meget angrebet paa Hjemveien; —
Timmermand læste høit for i tydske Aviser fra 12 til 3; spadseret;
ondt i Blæren, ikke ret oppe i Sindet.    [10]

Søndag 12. Det deiligste Solskin; spadseret; skrevet Brev
til Theodor i Paris; kjørt med Excellensen til Granskoven
hvor vi spadserede; Vinden susede i Trætoppene, som langt
borte et Hav; kjørt til Itzehoe for at see Comedie; først Visit
hos Grev Rantzau der; i Theatret traf jeg Jenssen-Tusch,    [15]
Krogh og flere Danske; Hubers Selskab opførte Nestrois:
Eulenspiegel, der var meget fuldt Huus; talte med en Hr
Ludolph der er Secrætair hos Grev Bluhme, og har oversat:
Gaaseurten. Lobedanz med Kone var der; drak Thee
hos Rantzaus; kjørte hjem i smukt Maaneskin.    [20]

Mandag 13. Deiligt Foraars Veir, Brev fra Holst og fra
Grev Holck, der indviterer mig at boe hos sig i Hamborg.
Sendt Brev til Paris til Theodor; spadseret til Amönnien-Hoehe
med Greven og Timmermann, vi traf her Krogh med
to Døttre; Udsigten smukt over Støren til Münsterdorf og    [25]
Breitenburg; mødte en meget smuk Pige; Aftenen deiligt
Maanskin, jeg gik alene en Tour paa Landeveien, tænkte


11) Søndag] S først skrevet M 18) Ludolph] derefter står Vic 21) Mandag]
først skrevet Tirsdag