H.C. Andersens dagbøger Tekst

skrækkeligt Christus Billed. Spiist mange Kirsebær. — Kjørt
til Faxø, besøgt Gruberne, de ere af Koraller og Kalk, stor
Udsigt til Møen. Over Lystrup og Rønnede hjem. Excellensen
mindre opmærksom end ellers, forstemt. Ved Bordet
talte han om hvor det kunde være kommet til Kjøbenhavn    [5]
om Sygdommen her, jeg syntes at det var, som til mig;
ærgerlig og forstemt, gik tidlig bort og sagde jeg var syg.
Brev til C[ollin] Faderen, Jette Boye (norsk) og Abrahams.

Mandag 1 ste August. Grevindens Fødselsdag! H[un] sendte    [10]
Bud om mit Befindende, gratule[rede] hende, spadseret i Skoven,
trist; fortro[lig Sam]tale med Brasch om mit Humeur! —
[Mine] smaa Vers med Skamlerne gjort stor Ly[kke. Stort]
Taffel, mange Fremmede. Min Vi[se tiltalte] dem Alle, Greven,
Grevinden og F[. . . . . . . .] de takkede mig saa nydeligt.    [15]
Alle [meget] taknemlig. Efter Bordet Mavekrampe. Haven
illumineret, Blus paa Canalerne, en stor Menneskevrimmel!
jeg blev gjort meget af.

Tirsdag 2 August. Laae i en Sved hele Natten, sov først
Klokken fire, ubestemt om at tage bort. Grevinden bad mig    [20]
betragte som en Rettighed at komme der hver Sommer. Greven
fulgte mig til Vogns; kjørt Klokken 9, kom Klokken 11
til Ringsted, kjedet mig her! var med Manthei henne [i]
Kirken ved Valdemar Seiers Grav, Beengjærd [o]g Dagmar
ved hver Side; Erik Menved bag Altret. — Udenfor den    [25]
bygelske Begravelse i en [a]aben Høi, der stod en ny Kiste,
det var [Ma]lle Berners, det gjorte stærkt Indtryk paa [mig;


8) [] [] i linierne 8-16 ] papiret beskadiget 10) Mandag] først skrevet Søndag
21) en] først skrevet et 23) [] [] i linierne 23-27] papiret beskadiget