H.C. Andersens dagbøger Tekst

gik forbi. Kong Valdemar kjører her hver Nat og
vender i Gaarden. — Den graa Kone gaaer her. — Kjørt hjem
i klart Maaneskin, unge Bønderfolk sad under Gjærdebuskene.

Tirsdag den 26 Juli. Begyndt igaar paa Svaneungen. Spadseret    [5]
i Dag, som sædvanlig i Mark og Skov.

Onsdag 27 Juli. Brask bragt mig Brev fra Eduard; Boyerne
ere druknede, Gartner Mørk død (Skrevet igaar Sang
til Grevindens Fødselsdag). — I Dag Primit-Uddeling; Mange
Geistlige, Damer fra Vallø; ovre i Kapellet skete Festlighed;    [10]
Bønderpigerne pyntede med store Spænder i Skoene,
de neiede morsomt, Drengene bukkede. Mellem de mange
Tilskuer saae jeg Christen Molau, talt med Frøken Møller,
Møllerens Datter. Stor Middag; fortalt Eventyr om Aftenen
og var ret oppe! — Sad til Bords mellem Capelan Barfod og    [15]
Pastor Vest. Brev fra Rantzau; skrev Eduard til.

Torsdag 28. Spadseret; graat og regnfuldt; Aftenvandring;
seilet paa Canalerne.

Fredag 29. Været i Skoven hvor Jagten forleden var;
vandret omkring i alle Skovene. Sandselig stemt. Sjunget    [20]
om Aftenen.

Løverdag 30. Frøken Buchwald fra Preetz indtruffet, en
kraftig, naturlig Dame! — Spadseret meget.

Søndag 31. Skrevet til G. Moltke. Kjørt til Jomf: Egede;
i Kirken ligge de to Jomfruer, som have bygget det; paa    [25]
Altret, Psalmebog med Timeglas og Kors, i eet Stykke Træ;


3) unge] tilføjet over linien 8) igaar] tilføjet over linien 9) Primit ɔ: Primitiæ
16) Rantzau] først skrevet Levetzau 24) Søndag] først skrevet Løverdag
26) Psalmebog] foran er overstreget Bibelen, Kors, Time-