H.C. Andersens dagbøger Tekst

Lille Huus i Træets Skygge,
Ved den stille Aa,
Du som rummer Barnets Lykke,
Mange Aar skal staae,
Som et Eventyr i Lunden,
Som en Drøm i Morgenstunden,
Som Marias lille Rige,
Hil Dig, Elskelige!

Om Aftenen var spændt et Telt ud i Skoven, smykket med
Guirlander og Gran, Vildtet hoppede i Aftenen ud paa den    [10]
stille grønne Plaine foran, hvor Mosekonen bryggede lidt,
saa det syntes en Dam mellem Elle-Buskene. Fuldmaanen
skinnede mellem Træerne; Veien hjem illumineret med Lamper,
to Buer, Bønderfolk. Hjemme et stort Blomster-Lotteri,
som jeg havde brugt hele Dagen til, for at faae istand.    [15]

Søndag 24 Juli, kjørt med Sehested Juul, Henrik Moltke &
til Holtegaarden, Veien igjennem Skoven, derpaa gjennem
Dyrehaven til Thurebyholm der synes med sine mange Længer,
som Gader i en lille By. Spadseret om; den komiske
Gartner! — Moltke-Nütschaus Børn syge, Typhus; jeg har    [20]
Hovedpine; læst og fortalt Eventyr. Koldt Veir, megen
Blæst. Schack og Brask reiste til Kjøbenhavn.

Mandag den 25 Juli. (Igaar Brev fra Ingemann og Frøken
Bremer). Idag spadseret til Søen og Haven rundt. Varmt
Blod. — Kjørt til Valløe; en engelsk Have-Natur. Slottet to    [25]
forskjellige Bygningsmaader; seet Bibliothek, Kirke, Have
og Dyrehave; vi var hos Frøken Levetzau, besøgt en gammel
Frøken Moltke, der læste Bazaren. — Rundt om Voldgrav,
klar blaa Luft; seet fra Taarnet Kjøbenhavn; Dampskibet