H.C. Andersens dagbøger Tekst

Apollo, Klæderne af rødt Marmor Lemmerne af hvidt.
Diana fra Ephesus, hermesagtig fremstillet, med mange
Bryster og Emblemer. To Africanere af broget Marmor,
Lemmerne af sort, chariatideagtigt fremstillet. Isis. Torso
af en Psycke af Praxiteles; en colosal Flora. Venere callipyge    [5]
ɔ: (bare Rumpe) af Praxiteles særdeles skjøn.
Regnveir Besøg af Spetz. Sneen paa Vesuv saa godt, som
smeltet.

Løverdag den 6. Sendt Brev til Faderen Collin med Brev
til Kongen og Jonna, Sædler til Jette Wulff og Lind. smukt    [10]
Veir; gaaet op til Hr Wilke, som er kommet, fra Grækenland,
han gav et saa skrækkeligt Malerie af de Lidelser der
ventede mig, sagde at Penge og Taalmodighed var Hovedsagen;
jeg gik forstemt fra ham, med det Ønske at jeg kunde
lade være at tage til dette Land; jeg har faaet Pengene og    [15]
maa! ved Middagsbordet drukket Pastor Rothes og Hornemanns
Skaal, det er deres Geburtsdag i Dag. Spadseret paa
Moloen, steget op i Fyrtaarnet til Lanternen; fra Altanen
Udsigt over Bugten, Byen; Capri smuk, maiestætisk. Kom
for tidlig til Theater del fondo og spadserede da en Time    [20]
i Maanskin paa Molo; Fiskerne seilede med Blus. I Eftermiddag
var der en Oplæser og 3 Improvisatorer. Jeg kjøbte
Divina Comedia for 4 Carlin. Faaet Penge (20 neapolitanske
Skudi) hos Fleischer, han beholdt mit Creditiv som er paa
808 Frank, jeg er lidt ængstelig derover. — I Aften i Theatret    [25]
del Fondo hørt Norma; en Signora Kemple var Norma; Alt
svarede til Climatet for mig denne Gang imod forrige. Efter
Stykket et nyt Syngestykke af Sangeren Tauro, baade Ord


28) af] derefter er overstreget T