H.C. Andersens dagbøger Tekst

nu Malerie-Samlingen der er af ringe Værd, en skrækkelig
Mængde daarlige Sager. Besøgt vor ExConsul Voigt. Gik
om Eftermiddagen i Theatro Fenice og saae Le ferriere di
Maremma, Ordene af Checcherini, Musikken af Gagliardi.
Besøg af Fleischer og Brandt.    [5]

Torsdag den 4 Marts. Skylregn. Sendt Brev til Nebelong;
en Lommetyv taget mit Tørklæde i Gangen ved Posthuset.
Givet 4 Scudi for at reparere min Frakke, skjændigt! Besøgt
Schulze; besøgt Tydskerne Becher &, men de var ude. Besøgt
Maleren Goetzlof og læst der Algemeine Zeitung.    [10]
Spiist med Holst og Rothe i del cervo; været med dem i
Carlintheatret og seet: Il tre negoziante de Ligne; en Svovelstik-Farze.
I Aften inde i Kirken her paa Pladsen dei fiori.
Mine Naboer ramse Bønner op hver Aften.

Fredag 5. En Scene med Holst! han sagde at jeg havde    [15]
faaet en Bitterhed, en Uforskammenhed han aldrig havde
kjendt. Endt mit Taksigels [es] Brev til Kongen; skrevet til
Holst, som strax kom mig forsonende imøde. Førte ham og
Rothe op til Voigt; gik i Musæo-Bourbonico og saae Statuerne
fra Herculanum og Pompei. En phrygisk Konge; en    [20]
Kriger paa en rask Hest, Pyrus, C. Brutus, En saaret Gladiator.
Apollo med Lyre og Svane. Ganymed, Ørnen omfavner
ham med den ene Vinge. Romerske Krigere; paa et Fodstykke
var Tiber, Caligula og Nero opstillede. Agripina siddende
med foldede Hænder. Atlas med Verdens Kuglen. Statuer    [25]
af Herodot, Euripides & &; to deilige Candelabrer;
Adonis. Amor omslynget af Delphinen, som styrter sig i Vandet.
De 9 Muser. En siddende halv qvindlig, men colosal


15) 5] først skrevet 26 16) han] først skrevet jeg