H.C. Andersens dagbøger Tekst

spadseret om; begyndt Brev til Fru Balling og til Jonna
Drevsen. Meget varmt Veir. Vor Pauls mærkværdige Undskyldninger
for ei at gjøre vort Tøi istand; snart henter han
det ei, for ikke at vække os, skjøndt vi ere oppe før ham.
Snart troer han det bliver for varmt til at vi kan have det    [5]
Stykke paa vi have lagt ud til ham &. Spadseret i Ripetta
og smaa Gaderne. Holst Sting i Siden; hjemme om Aftenen
og læst i Byrons Levnet og i den gamle Gravmand.

Mandag den 22. Forkjølet; gik med Rothe Græber,
Krauss fra Würtemberg og een til, ud i Villa Albani; Bjergene    [10]
tonede saa smukt; de bageste med Snee; Mandel-træerne
blomstrede; deilige Masker i Buegangene; Keiseres og
Berømte Mænds Buster; inde i Salen Raphael Mengs Loft-Malerie,
Apollo med Muserne; en Statue af Æsop, puklet
og vittig. Korrinna, Diogenes og Alexander; skrev mit Navn    [15]
i Bogen; kom hjem Klokken 2. Carnevalet, som de andre
Dage, jeg tog Plads ved det venetianske Palads for at see
Hestene blive standset. Dronningen af Sardinien, sad paa Balconen
over Raadsherrerne, hvor Vedeløbs-Priis-Fanen veiede.
Jeg kurede til Lucian Bounapartes Datter og fik for mine    [20]
Bouquetter Violer de venligste Tak. Efter Carnevalet indviteret
til Middag af Professor Becker i den store Restauration
hos Bertini i Corso, hvor jeg kom sammen med fire
andre Professorer[:] Gerhard fra Berlin, der holdt meget af
Improvisatoren og tilbød mig Anbefalings Breve til Sicilien    [25]
og Grækenland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9) Mandag] først skrevet Søndag 12) Keiseres] først skrevet Kongers 16) de]
først skrevet i 26) . . . . . . . .] plads ladt åben til navnene på de øvrige tre
professorer