H.C. Andersens dagbøger Tekst

og en Guldpapirs Griis klistret paa hver Bov, lige hen til
Døren og neiede dybt og gjorte Korsets Tegn da hun og Æselet
fik af Vievandet, da hun drog bort var Drengene efter det
lille Æsel, saa Soldaterne maatte hjælpe hende. Fremmede
stod op i deres Vogne, i een stod Prindsen af Mecklenborg,    [5]
vor Kronprindses Svoger; Bruuns var her til Vogns; gik med
Rothe ind i Kirken St Eusebius, hvor der i Loftet er Helgenens
Himmelfart malet af Mengs. i Osteriet drak Bønderne
lystigt efter at deres Dyr vare blevne velsignede. De Fleste
ere maleriske, alene de spidse Hatte og at de sidde lige over    [10]
Bagbenene af Æselet giver noget eiendommeligt. Vi gik ind
i Maria Magiore; Side-Capellerne ere ere de rigeste i Rom;
Vægene ere de kosteligste Marmorarter, Agat, sort og grønt
Marmor; Læst i Rienzi.

Mandag den 18 Jan. Gik i Peterskirken hvor det var Fest    [15]
for ST Peder i Anledning af Christi Ord: Du er den Klippe
hvor paa jeg vil bygge; jeg følte mig saa ilde at jeg nær var
vendt om, men gik dog der ud, lagde Overtøiet og gik ind i
Kirken. Noble-Garden stod her opstillet og Paven blev baaret,
beskygget af Paafugle Halerne, til det yderste Altar; Musikken    [20]
var smuk og Alt festligt; jeg maatte flere Gange, mellem
de mange knælende, bøie mig dybt. — Hjemveien var mig
lige saa angribende. I Caffe græco laae Brev fra Eduard;
der havde ingen Mishags Yttringer, men ei heller stort Bifald
været; imidlertid gjorte Brevet mig godt og jeg kom i    [25]
Humeur. Besøgte Meyer og spadserede paa Corso og hjemme
skrevet Brev til Jette og Eduard; fik Bessøg af Løfler, som


1) en] tilføjet over linien, derunder er overstreget et 19] Noble] rettet 20) til]
derefter er overstreget Hoveda