H.C. Andersens dagbøger Tekst

næsten alle Blade. Følte mig igjen syg; mine Nærver ere
særdeles angrebne, jeg har Feber. — Nu har jeg læst Immermans:
Das Trauerspiel in Tyrol, hvor Andreas Hofer er
Helten, det er et fortræffeligt Stykke, jeg gad oversætte det,
men jeg frygter man ikke gouterer det. — Fik Brev fra Oberst    [5]
Guldberg i Odense. — Han kan ikke lide Italien. Spadserede
med Feddersen og Houdewalker ud til det kinesiske Lysthuus
i den engelske Have hvor der var Musik, det blev et frygteligt
Tordenveir, vi maatte staae med Paraply under de høie
Træer. Regnen strømmede ned, Lynene oplyste Alt rundt    [10]
om, det var brillant.

Søndag 18 Mai, Pindsedag; Var i Domkirken og hørte Musik
og Sang; det tager sig ikke ud efter Peterskirken. Besøgte
Birk og spadserede lidt med ham. — Gik i Jesuiterkirken hvor
alle Soldaterne vare og en stor Menneskevrimmel; smuk instrumental    [15]
Musik, Kirken ret stor, men dog kun som et
Hjørne af Peterskirken. — Gik i litherariske Verein og i
Kunst Verein hvor der vare et Par nye Stykker. Efter
Bordet Spadseretour hvor Alperne toge sig herligt ud, lutter
Bølgelinier, Schatering med Snee, og en nordlig skyet Himmel.    [20]
— Besøg af Feddersen. En Orkan med hvirvlende Haglstyrtninger.

Mandag 19 Mai. Besøg af Birk og Indvitations til en Tour
i Eftermiddag. — Det er en særdeles vel talende underholdende
Mand. Efter Middagsbordet toge vi ud til en lille    [25]
venlig Landsby ved Udkanten af den engelske Have, han
trakterede mig med Kaffe og vi talte om tusinde Ting, jeg
følte mig oprømt og troer jeg var ret underholdende. Klokken


16) et] først skrevet en