H.C. Andersens dagbøger Tekst

den unge Stochflet og førte mig i Slotshaven; rundt om er
Buegange som i Palais royal og Freskomalerier. Historiske
Stykker af Bayerns Historie og Prospecter af Italien med
Indskrifter af Kongen. Gjennem den engelske Have er ledet
flere Arme af Isaren, Alt var herligt grønt. — Om Aftenen    [5]
gik jeg i Hof Theatret og saae Capulets og Montagues. Frøken
Haszelt sang fortræffeligt som Julie og blev fremkaldt.
Theatret er 5 Etager og har et godt Orkester. Jeg havde faaet
en Plads mellem en gammel Mama og en ung Dame, jeg
gjorte snart Bekjendtskab og den unge sagde at Mamaen    [10]
var Moder til den berømte Kapelmester — nu sagde hun et
Navn jeg aldrig havde hørt, men som jeg optog, som bekjendt.
De takkede mig ved Afskeden for min Underholdning.
Paa Theaterteppet var copieret Aurora af Guido
Reni. — Om Aftenen fik jeg Brød og Øl.    [15]

Fredag 2 den Mai. Afsendte Brev til Mad: Iversen, travede
dygtigt om. Fik Brev fra Christian Wulff. Var med Stockflet
henne paa Münchner Kneipen. Borgere og Koner med
deres nette Sølv eller Guld Hue paa sad ved Bordene og
drak Bockbier, kun i denne og næste Maaned kan dette Øl    [20]
erholdes. — Tillige med en puklet Hamburger vandrede vi
fra dette lystige Sted. Her vare Studenter og Borgere; Graner
stukne i Jorden, en Harpespillerske gav Musik og Kelnere løbe
omkring med Øl. Vi gik udenfor Byen og saae Alperne i Aftenbelysning.
Spiiste ved den kongelige Have og vandret hjem.    [25]

Løverdag 3 Mai. Spadserede i den store Slotshave og var i


4) den engelske] tilføjet over linien 6) Frøken Haszelt ɔ: Wilhelmine van
Hasselt-Barth 14) copieret] tilføjet under linien, derover er overstreget malet
19) Bordene] først skrevet Bordet 24) Aftenbelysning] først skrevet Aftens