H.C. Andersens dagbøger Tekst

Kapel (i Formiddags sang de et Miserere af . . . . . . . .
og igaar af Palestrina). Jeg blev i Dag træt af Lectionerne
og gik efter det første Miserere; i Kapellet ved Peters Kirken
havde de Miserere af . . . . . . . . . Aftenen deelt mellem Kneipen
og Hjemmet. — Jeg har i Dag faaet Brev fra min kjære    [5]
Voigt. Han taler om Molbecks Critik. Det burde være Critikkens
Sag: med Kjærlighed til Kunsten at glæde sig ved det
Gode og med en Art Smerte berøre det forfeilede, det Slette
burde ganske forbigaaes, men hjemme sætter slig en kold Karl
der ikke har Gnist af lyrisk Følelse, sig for Arbeidet, vil have    [10]
Alt under sin Paryk, glæder sig kun naar han finder noget
han synes der er slet. — Lad mig følge min Natur; hvorfor
skal jeg gaae i et Trav som er Mode, slentrede jeg i min
Gang saa er den dog naturlig. — Fordi han ikke finder sine
Nødder paa mit Træ men Æbler, er derfor Træet ikke at    [15]
foragte. — Paa Kneipen var jeg i Aften meget kort. Deiligt
Maaneskin. Der brændte et Blus paa Piazza Barberine, som
Folk flokkedes om. Tætved kogte Fritilli og anden Fastemad.
Smaae Fisk laae malerisk paa en Skraaning

Langfredag den 28. Deiligt Foraarsveir uden Blæst. Var    [20]
i Colloseum og Maria Magiora; i Collosæeum gik 5 tyrolske
Bønder i hvide Kapper og med smaae runde Hatte, de knælede
omkring Korset. Deres sorte Haar var kjæmmet glat
ned. Det var en deilig Gruppe. Jeg følte mig ellers syg. En
Kulde isner i mit Blod. Om Aftenen spadserede jeg omkring    [25]
og saae de smukt udpyntede Spekhøker Boutikke. Paa
Pjazza del Trevi var Væggene skjult med forgyldte Parmesan


3) det] først skrevet den 8) forfeilede] f først skrevet u 12) der] først skrevet
det 23) Korset] først skrevet Korgset