H.C. Andersens dagbøger Tekst

studerer Skulptur. Der vare mange Mennesker at see
det. Overbeck er meget mager og [udtæret], bærer sit Haar,
som Raphael, Stykket er bestemt til hans Fødeby Lybeck
og vil først om nogle Aar blive færdig, han er af virkelig
Overbeviisning gaaet over til den catolske Troe. —    [5]

Løverdag [21.]. Brev fra Neergaard i Neapel! slet Veir,
men ikke kolt. Skrevet Julevise, laant Bøtcher 5 Skudo. —
Hertz om Aftenen særdeles fortrolig. Sladdrede om Theaterdirectionen,
og Liderlighed.

Søndag [22.]. — Om Natten sov jeg næsten intet, thi Klokken    [10]
to var det en Storm, der rystede Huset, Lyn fulgte paa
Lyn og Tordenen rullede og øste Regn ned. Flere Gange i
Vinter har det lynet stærkt, men aldrig stormet som denne
Nat. — Besøg af Hertz, han var meget elskværdig, bad mig
at besøge sig snart, fortalte om, at han i Caffe-Greco havde    [15]
læst i »algemeine Zeitung«, der udkommer i Augsburg, en
Anmældelse om min Agnete, Agneta und der Meermann, jeg
læste det siden selv og er saa barnagtig, at det ordenligt har
sat mig i godt Humeur. —

Mandag [23]. Deiligt Sommerveir! spadserede i det franske    [20]
Academies Have, til Underkrat er der Buxbom og Aleerne
ere Laurbær, hist og her staaer en Cypres og midt i et stort
Steenbasin er en lille Ø med Roser, over Muren, udenfor
rage de evig grønne Ege. Saa at hvor man seer er Alt grønt,
en smuk Udsigt er der til Raphaels Villa, der ligger tæt    [25]
under Villa-Borgheses Pinieskov, bag ved staae Bjergene


2) [udtæret] ms. har udtærer 16) der] derefter er overstreget af 17) Agneta
und der Meermann] tilføjet over linien 23) Ø] først skrevet Øe 24) rage]
først skrevet rager