H.C. Andersens dagbøger Tekst

naiv!« sagde hun, gav mig een Finger og bad mig ikke see
at hun forsvandt. — Spiiste med Stampe i Caffe royal. Igaar
stod i Frankfurt Avis og Correspondenten at jeg har været
paa anden Uge i Oldenborg og glædet ved Hoffet og i privat
Kreds ved mine kostelige Mährchen. — Spiist med Holger   [5]
Stampe i Caffe royal; Aftenen hos Frøken Frohmann hvor
den unge Ulrichs var, Digteren Sternberg & — jeg læste
mange Eventyr. +

Tirsdag 23 Noget angrebet; Besøgt Dr: Froerip, travet ud
til Stampe — sendt Brev til Storhertugen af Oldenburg. —   [10]
Besøgt Dr: Häring ɔ: Wilibald Alexis, der præsenterede mig
sin Kone, en Engelænderinde; jeg maatte oversætte for ham
et Brev fra Frøken Bremer; Geibel er her. Ikke ret i Humeur,
føler mig dog noget ene! — Jenny har endnu ikke
sendt Billet; een fik jeg alt iAftes af Frøken Frohmann, fra   [15]
Prindsessen af Preusen. — Jeg havde skrevet til Stampe at
han kunde faae den Billet Jenny sendte mig, han var her flere
Gange, der kom Ingen; jeg blev ærgerlig. Gik i Nummerplads
og sad ved Siden af Frøken Frohmann, foran Enken
Fru Schinkel og en tyroler Billedhuggerinde; bag ved sad et   [20]
Ægtepar, den unge Kone indlod sig i Samtale, spurgte mig
om jeg var Jenny Linds Landsmand, jeg sagde jeg var
Dansk,: »Kjender De da Deres Berømte Landsmand Andersen?«
— »Ja noget!« svarede jeg. Frøken Frohmann loe
stille. »Jeg elsker hans »Nur ein Geiger« og Billedbog« — Ja   [25]
De kjender vel hans Portrait! »nei!« — Jeg følte jeg blev
blodrød. »Gud«, sagde hun, »det er dog ikke Dem selv!«


9) travet] foran er overstreget derpaa 10) Oldenburg] først skrevet Weimar
25) Billedbog] foran er overstreget kun en