H.C. Andersens dagbøger Tekst

taler til mig: »Hr Cavaleer!« — Badehuusmanden siger ogsaa
Signor Cavalliere! — Oleanderne blomst[r]er ligeoverfor paa
Balconen, doppelt, som Roser.

Mandag 22. Brev Nyheder hos Thomsen, der er Sygdom
ombord paa Galathea — Farvel hos Fleischer, fik der et Brev   [5]
fra Faderen Collin og Jonna. Nei, hvilken Hede! Skrevet
Brev til Jenny Lind om at mødes i Schweitz. Vesit hos Cerillos
og Moltke. Middag hos Baron Brockhausen, hvor Grevinde
Lüthien spiiste, hun boer egentlig paa Rygen; iaften tager
hun til Castelamare. — Pakket ind. Thomsen meget angrebet    [10]
af Varmen. —

Tirsdag 23. Iaftes fik jeg den Idee at det var Klokken 4
Morgen Skibet gik, det plagede mig saa at jeg sov slet hele
Natten. Den Phantasie er ogsaa til stor Uleilighed. Badet.
Sendt Brev til Jenny Lind. Kjøbt den nye Pave Leo IX des    [15]
Portræt (for 1 Carlin) der allerede i Dag er hængt ud. Klokken
halv tre tog jeg alt ombord; da jeg var kommet i Baaden,
sagde den ene Roerkarl, da jeg spurgte om Prisen 6
Carlin, jeg vilde ikke og forlangte Tarif: den har de i Roma,
men ikke i Neapel! sagde han storsnudet; han vilde kaste mit   [20]
Tøi i Land, der var ingen Vogn, ingen Faquin! Soldaterne
havde hver faaet 1 Carlin, nu skulde jeg altsaa betale noget
lignende ved det andet Sted jeg gik ud, jeg bestemte mig
altsaa til at blive, men forlangte at vide hans Navn, »hvorfor?«
sagde han. Det var en uforskammet Karl, en yngere   [25]
han havde med kunde jeg see grine indvendig. — Da jeg kom
ombord var han næsten stillende sig i Veien før jeg kom op,


15) Leo ɔ: Pius 19) Carlin] først skrevet Frank 19) forlangte] foran er
overstreget
han vilde