H.C. Andersens dagbøger Tekst

TIDSTAVLE 1864—1865

1864

1.1.—5.1. Basnæs.
5.1. Fra Basnæs til København.
5.1.—3.6. København.
1.2. Krigen bryder ud. Tyskerne går over
Ejderen.
2.2. Kampen ved Mysunde.
5.2. Dannevirke rømmes.
6.—7.2. Uroligheder i København.
18.2. Tyskerne går over Kongeåen.
9.3. »Paa Langebro« (Casino).
15.3. Femerns erobring.
17.3. Søtræfningen ved Swinemünde.
2.4. Sønderborg bombarderes.
8.4. Medunderskriver på Lausanne-adressen.
18.4. Stormen på Dybbøl.
25.4.—25.6. Londonkonferencen.
27.4. »Han er ikke født« (Det kongelige Teater).
9.5. Søslaget ved Helgoland.
12.5.—25.6. Våbenstilstand.
15.5. Nordsøeskadrens ankomst til København.
3.6. Fra København til Basnæs.
3.6.—27.6. Basnæs.
27.6. Fra Basnæs til København.
28.6.—2.7. København.
29.6. Als erobres.
2.7.—18.7. Søllerød.
8.7. Ministeriet Monrads afgang.