H.C. Andersens dagbøger Tekst

TIDSTAVLE 1851—1860

1851

2.—20.2. Soldaternes indtog i København.
10.2. »Landsoldatens Hjemkomst«.
18.2. »Fædrelandske Vers og Sange under Krigen«.
6.3. Fru Emma Hartmann død.
9.3. H. C. Ørsted død.
13.3. Fru Hartmanns begravelse.
18.3. H. C. Ørsteds begravelse.
19.5. »I Sverrig«.
24.5. Fra København til Christinelund.
24.5.—2.6. Christinelund.
2.6. Fra Christinelund over Kallehave-Svendborg
til Glorup.
2.6.—17.7. Glorup.
28.6. Ministeriet A. W. Moltke (novemberministeriet)
demissionerer efter russisk tryk.
7.7. Fest på Glorup for godsets hjempermitterede
soldater.
13.7. Nyt ministerium A. W. Moltke (juliministeriet).
17.—19.7. Fra Glorup til Svendborg, derfra med Viggo
Drewsen over Flensborg (overnatning
18.7.) til Slesvig.
19.—20.7. Slesvig. Hans Helgesen. Besøg på Dannevirke.
20.7. Fra Slesvig til Hamburg.
21.7. Hamburg.