H.C. Andersens dagbøger Tekst

TIDSTAVLE 1845-1850

1845

7.4. Nye Eventyr. Tredie Samling. (Elverhøi, De
røde Skoe, Springfyrene, Hyrdinden og
Skorsteensfeieren, Holger Danske).
31.10.—1.11. Fra København over Roskilde, Korsør-Nyborg
til Glorup.
1.—10.11. Glorup, gæst hos grev Gebhard Moltke-Hvitfeldt.
10.11. Fra Glorup til Odense.
11.11. Fra Odense over Assens-Aarøsund og Haderslev
til Aabenraa.
12.11. Fra Aabenraa til Graasten, gæst hos hertug
Christian August af Augustenborg.
12.—22.11. Graasten.
14.11. Besøg på Augustenborg.
22.11. Fra Graasten til Flensborg.
23.11. Fra Flensborg over Rendsborg til Altona og
Hamburg.
23.—27.11. Hamburg. Otto Speckter.
27.—28.11. Fra Hamburg til Bremen.
28.—29.11. Bremen.
29.11. Fra Bremen til Oldenburg.
29.11.—17.12. Oldenburg, gæst hos Wilhelm von Eisendecher.
Flere gange hos storhertug August af
Oldenburg.
17.12. Fra Oldenburg over Delmenhorst til Hannover.