H.C. Andersens dagbøger Tekst

TIDSTAVLE 1836—1844

I 1835, hvorfra ingen dagbog er bevaret, havde H. C. Andersen foruden
»Improvisatoren« udgivet sine første eventyrsamlinger: 8.5. »Eventyr, fortalte
for Børn. Første Hefte« (Fyrtøiet. Lille Claus og store Claus. Prindsessen
paa Ærten. Den lille Idas Blomster) og 16.12. »Eventyr, fortalte for
Børn. Andet Hefte« (Tommelise. Den uartige Dreng. Reisekammeraten).

1836

21.4. »O.T. original Roman i to Dele«.
1.6. Fra København til Næstved. (Sommerferierejse).
2.—7.6. Næstved.
5.6 Kjøng kirke; klokketårnet.
8.6. Fra Næstved til Sorø.
9.6. Fra Sorø til Slagelse.
10.6. Slagelse. Væddeløb.

Fra Slagelse tog Andersen tilbage til Sorø og 14.6. videre til Odense,
besøgte herregården Lykkesholm syd for Nyborg, gjorde på hjemvejen ophold
i Sorø og var hjemme igen i København 18.8.

1837

7.4. »Eventyr, fortalte for Børn. Tredie Hefte«
(Den lille Havfrue. Keiserens nye Klæder).
20.6. Fra København til Helsingør.
21.6. Helsingør.
22.6. Fra Helsingør til Helsingborg.
23.6. Fra Helsingborg over Laholm og Halmstad
til Falkenberg.
24.6. Fra Falkenberg over Varberg til Göteborg.