H.C. Andersens dagbøger Tekst

TIDSTAVLE 1825-1834

H. C. Andersen fødtes 2. april 1805 i Odense. Som fjortenårig drog han til
København på lykke og fromme og ankom hertil 6. september 1819. I 1822
opnåede han ved et af K. L. Rahbek i teaterdirektionen fremsat forslag,
som finansdeputeret Jonas Collin omgående forelagde Frederik VI, kongelig
understøttelse til at modtage latinskoleundervisning. Han blev som »privatist«
sat i Slagelse lærde Skole, hvor han kom i anden klasse, den næstnederste
af skolens fire normalt to-årige klasser. Mandag 28. oktober 1822
begyndte han sin skolegang. I oktober 1823 blev han oprykket i tredie klasse,
hvor han ved den bevarede del af skoledagbogens begyndelse havde gået i
to år.

Allerede i 1822 havde H. C. Andersen fået sine første arbejder udgivet,
en scene af en tragedie »Røverne i Vissenberg« i ugebladet »Harpen«, nr.
32, 9. august, og ved slutningen af året under pseudonym »Ungdoms-Forsøg.
Af Villiam Christian Walter. Trykt paa Forfatterens Forlag hos E. M. Cohens
Enke. 1822«.

1825—1826
Dagbog fra skoletiden i Slagelse, 16. 9. 1825-11. 4.1826.

1.10. 1825 Oprykket i fjerde klasse.
27.10.1825 Flyttet fra madam Henneberg, hvor han hidtil
havde boet, til rektor Meislings hjem.
19.-28.12.
1825
Juleferie i København hos kommandørkaptajn
P. F. Wulff.

I maj 1826 flyttede Andersen til Helsingør med rektor Meisling, der var blevet
udnævnt til rektor for den derværende latinskole. Her fortsatte han sin
skolegang, indtil han i april 1827 fik Collins tilladelse til at forlade skolen og
fortsætte undervisningen ved privatmanuduktion i København. I oktober
1828 blev han student, og i oktober og november 1829 tog han den såkaldte
»anden eksamen«. Hermed afsluttede han sine universitetsstudier. — Under
en sommerrejse i 1830 mødte han i Fåborg Riborg Voigt, søster til hans ven
Christian Voigt.