H.C. Andersens dagbøger Tekst

en stor, deilig Blomster-Bouquet fra Drivhuus.) Kjørte
til Middag hen til Collins, der var Fru Ingeborg Drevsen,
som med Fru Collin havde i Dag været til Comitée-Møde
hos Melchiors i Anledning af Statue-Sagen. De vare Alle
forbittrede paa Bournonville for hans Udtalelse til mig mod    [5]
Sagen. Grev Lerche var der til Middag. Han behager mig
ikke ganske. Der er kommet noget fremtrædende Bevidst
og Afgjørende hos ham. Jeg kjørte allene hjem, uden Følgeskab,
bedrøvet over ikke at komme i Theatret og høre Hans
Heiling
, det jeg særdeles ønskede.    [10]

Onsdag 17. [ɔ: 16.] Graat tungt Veir; Humeuret ligesaa,
dog er det som skulde det i Dag blive løftet og een eller anden
lille Glæde komme og gjøre mig Sindet glad, men der kom
ingen Glæde og saagodt som intet Besøg. Blev hjemme hele
Dag og Aften.    [15]

Torsdag 18. [ɔ: 17.] Besøg af Fru Koch. Middag hos Melchiors
sammen med Billes, den unge Stievens og hans Søster
fra Indien. Begyndte iaftes et musikalsk Digt Billedstormerne,
Klokken blev eet paa Natten før jeg fik det færdig, i Dag gik
hele Dagen med at omskrive og reenskrive det; sendte Hartmann    [20]
et Par Ord derom. Læste det høit hos Melchiors.

Fredag den 18; graat Veir; før man veed det er det Middagstid
(Kl 12) og Eftermiddagen begynder med at mørkne
saa at det er Aften hen imod Kl 3. Fik i Dag fra Reitzel 25
heftede Exemplarer af Eventyr og Historier 3die Bind, dernæst    [25]
fem smukt indbundne Exemplarer, af disse sendtes eet
til den lille Prinds Christian, eet til Prinds Valdemar og eet
til Prindsesse Thyra, disse to sidste Bøger fik jeg Capitain


22) 18] først skrevet 19 28) Capitain] først skrevet Lieutenan