H.C. Andersens dagbøger Tekst

Erik, bandt Bouquet til Kammerherinde van der Maase som
besøgte mig. Idag afhentede de to unge Grever Frederik og
Joachim en ung Ven Jongquiere fra Kjøbenhavn, Broder til
Fritz Hartmanns Kone. Det er koldt og graat Veir. Til Aften
Brev fra Enken Fru Kaulbach i München. Humeuret ikke    [5]
ret godt.

Tirsdag 14. Brev fra Professor Hornemann og Fernanda
Henrique. Besøg her paa Gaarden af Lægen med ham
fulgte Carl Blochs Broder der ogsaa er Doctor og skal være
Emanuensis her paa Godset. Brev til Mathilde Ørsted. Efter    [10]
Frokosten kjørte Grevinden og alle Sønnerne over til Juellinge
hvor Greven reiste hen igaar og først kommer hjem fra iaften.
Forud aftalte jeg med Grevinden at jeg blev hendes Fødselsdag
over Torsdag den 23 Juli i næste Uge. Her skal være
stort Bal. Jeg seer da hele Omegnens Ungdom; Middag alene    [15]
med Kammerherinde van der Maase og Candidat Oksen;
han reiste hjem Klokken 6, Ferien begynder, med Weber vil
han besøge Schweitz. Gav ham Kort med til Fru Kaulbach og
til Aufdermauer. Brev til Weber. Aviserne mælde Reuters
Død og hvilket nyt Ministerium vi have faaet[;] Worsaa er    [20]
blevet Cultusminister. Ogsaa Thobiesen er blevet Minister.
Til Aften ene med Fru Kammerherinde van der Maase,
hun var meget taknemlig for min »interessante Underholdning«,
som hun sagde. Brev fra Fru Melchior, deri en Bouquet
halv udsprungne Roser, som jeg strax satte i Vand. Herskabet    [25]
kom seent.

Onsdag 15. Bouquetten er udsprunget i Nat. Solskin med


5) Kaulbach] først skrevet Kaub 15) Middag] først skrevet Klokken 20)
hvilket] foran er overstreget hvo