H.C. Andersens dagbøger Tekst

Fru Drevsen og sagt Lev vel, da jeg paa Fredag vil tage til
Bregentved

Torsdag den 2den. Kjørt ind til Byen, blev klippet og friseret.
Var hos Frøknerne Ballin; den Ældste Clara var ude,
hun reiser imorgen til en Søster i Gøtheborg. Paa Rolighed    [5]
var til Middag Frøken Kjellerup; (jeg pakkede sammen til
Reisen). til Middag Digteren Bergsøe, med Frue, hun ligner
et gammel dansk Dronning Portræt. Jeg talte en Deel med
Bergsøe om Udødelighed om Materialisme og Naturen; læste
for ham Digtet Oldingen.    [10]

Fredag 13. [ɔ: 3.] Sov urolig. Oppe Klokken 6, pakkede
ind. Havde daarlig Mave; drak Portviin. Kl 8 kjørte jeg med
Tjeneren til Banegaarden, talte der med Kammerherre Haffner,
som havde opgivet at danne et nyt Ministerium. Var i
Vogn med Borgemester Schlegel. Paa Stationen Haslew tog    [15]
Candidat Oksen mod mig; det var meget varmt, vi fik en
Byge. Bregentved tog sig oppudset og godt ud. Jeg fik to
gode Værelser og et Tjenerkammer ud til den forreste Gaard
hvor der er smaa Plantninger og et Dueslag. En Stork har
Rede paa Gangen. Den før lange kolde Gang til Porten er nu    [20]
en heel Løvhytte; Greven, Grevinden, med en stor Bouquet
Roser omgivet af Forglemmigei, som hun forærede mig, modtoge
mig med alle deres Børn. De vare særdeles venlige. Snart
fik vi Frokost. Oksen kom flere Gange ind til mig. Jeg sendte
Brev til Professor Hornemann og til Fru Melchior. Klokken 5    [25]
lød Gongongen til Middag. En halv Time efter spadserede
jeg med Greven op til hans afdøde Faders Statue i Haven.
Smuk Skovudsigt. Haven særdeles vel anlagt. Sø med høit


27) hans] først skrevet den